Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024 | 15:48
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Quế Long “điểm sáng” trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Chủ nhật - 25/06/2023 22:52
Quế Long “điểm sáng” trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa
          Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) gắn với phong trào xây dựng Nông thôn mới được triển khai thực hiện trên địa bàn xã Quế Long đã tạo sự thay đổi căn bản diện mạo bộ mặt vùng quê. Qua thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cũng như đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương. Thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền và bằng nhiều cách làm cụ thể, phong trào đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành điểm sáng trên địa bàn huyện Quế Sơn.
          Để gắn kết hai phong trào này đi vào chiều sâu, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao của đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, xã Quế Long tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như vận động, lồng ghép tuyên truyền thông qua các hoạt động sinh hoạt tập thể, các hội nghị, cuộc họp tại khu dân cư, qua hệ thống truyền thanh, băng rôn, pa-nô, khẩu hiệu, cổ động... để nhân dân nhận thức đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trực tiếp xây dựng phong trào văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2022, toàn xã có 04/04 thôn được công nhận Thôn văn hóa. Trong đó, có 03 thôn vững vàng duy trì danh hiệu này như thôn Lãnh An (2001 - 2022), thôn Trung Thượng (2011 - 2022) và thôn Xuân Quê (2010 - 2022). Hiện nay toàn xã Quế Long có 06/06 tộc duy trì và giữ vững danh hiệu Tộc Văn hóa, có 1.016 hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa (98,45%). Cơ quan hành chính xã đạt chuẩn xã văn hóa Nông thôn mới được UBND huyện công nhận duy trì 7 năm liền (2016 - 2022), Trường Trung học cơ sở và Tiểu học đạt chuẩn văn hóa 11 năm liền (2012 - 2022); Trường Mẫu giáo đạt chuẩn văn hóa 3 năm liền (2020 - 2022). Đồng thời 100% các thôn, tộc xây dựng và thực hiện có hiệu quả hương ước, quy ước. Đó là những kết quả nổi bật bằng sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ và nhân dân xã quyết tâm nâng cao chất lượng mọi mặt trong việc thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với phong trào xây dựng Nông thôn mới.
           Các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư xây dựng, theo đó các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được tổ chức đa dạng hơn, thu hút được nhiều người tham gia, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Địa phương luôn chú trọng việc nhân rộng việc thực hiện hiệu quả với tiêu chí cảnh quan môi trường, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an ninh - trật tự... Hằng năm, xã luôn phát động các mô hình như: “Tuyến đường hoa”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Đoạn đường cờ thanh niên”, “Tuyến loa an ninh”, “Tuyến đường tự quản”, “Tuyến đường camera giám sát an ninh, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”, “Trao sinh kế cho phụ nữ nghèo từ nguồn thu gom ve chai, phế liệu”, “Góp vốn quay vòng”, “Nuôi heo đất tiết kiệm”, “Không đãi đằng công khó, không rãi vàng mã, tiền Việt Nam đồng trên đường đưa tang”, “Nhà sạch, vườn đẹp, kinh tế phát triển”, “Thùng tiền nhân đạo”, “Tủ quần áo dành cho người nghèo”, “Phong trào chống rác thải nhựa”, “Dịch rào, dịch cổng ngõ, hiến đất mở rộng đường”.        
            Trong đó, mỗi mô hình là một “bước tiến” cụ thể hóa của phong trào "TDĐKXDĐSVH", chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên ở cộng đồng dân cư. Trung tâm văn hóa - thể thao xã được đầu tư sửa chữa, cải tạo với diện tích, quy mô xây dựng đạt chuẩn; 4/4 thôn có nhà văn hóa - khu thể thao, trên 71% dân số tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên; có 04 Câu lạc bộ (CLB) thể thao, 01 CLB Dân vũ, 01 CLB thể dục dưỡng sinh, 01 CLB Tuồng, 01 CLB Dân ca và CLB Phụ nữ vui khỏe. Quế Long được huyện đánh giá: “Hằng năm, xã Quế Long là một trong những địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể thao sôi nổi và đa dạng cách thức tổ chức nên luôn thu hút người dân tham gia. Qua đó tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của quê hương. Đồng thời động viên nhân dân nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng văn hóa gắn với nông thôn mới”.
cong
   z3463756539524 c634eb428fe7750897836ada8e90f73a
          Xã Quế Long là điểm sáng của huyện Quế Sơn trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với xây dựng Nông thôn mới. Bám sát các nội dung của phong trào, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, Nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân. Năm 2017, xã Quế Long đạt chuẩn xã nông thôn mới và từ đó đến nay, tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới.          
           Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, nhân dân đoàn kết, hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa mới; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Qua đó, không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.

          Thời gian tới, xã Quế Long tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền nâng cao chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với xây dựng Nông thôn mới, xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, lấy chất lượng danh hiệu Gia đình Văn hóa làm cơ sở để phát triển phong trào lâu dài và bền vững; tập trung xây dựng đồng bộ và phát huy hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa - thể thao từ xã đến thôn; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; quan tâm thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, bài trừ các loại văn hóa phẩm độc hại, góp phần xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Tất cả hướng đến việc phát triển, duy trì và giữ vững các danh hiệu văn hóa theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

 

Nguồn tin: Mỹ Hạnh- CT UBMT xã:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
NGƯỜI PHÁT NGÔN
NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ tên: HỒ ANH TRUNG
Chức vụ: Chủ tịch xã
ĐT: 0911847650
Email: hoanhtrung@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?

Ủy ban nhân dân xã Quế Long
Số điện thoại đường dây nóng
Công khai xử lý hồ sơ
Giấy mời họp
Nghị quyết đại hội
Văn hóa Quế sơn
Tra cưu văn bản huyện
Phần mềm quản lý CBVC
Văn bản

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định số về quy chế thi đua khen thưởng xã

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 1051 | lượt tải:329

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định ban hành quy chế lễ tang xã Quế Long

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 990 | lượt tải:728

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1679 | lượt tải:717

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1398 | lượt tải:209

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1818 | lượt tải:278

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1642 | lượt tải:216

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1826 | lượt tải:233

318/QĐ-TTg

Quyết định 318 của Thủ tướng chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao gia đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1323 | lượt tải:260

263/QĐ-TTg

Quyết định 263 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1809 | lượt tải:386

90/QĐ-TTg

Quyết định 90 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1758 | lượt tải:420
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây