Thứ năm, ngày 18 tháng 04 năm 2024 | 22:49
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.
ỦY BAN NHÂN DÂN
  • Địa chỉ trụ sở: Thôn Lộc Thượng, xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
  • Điện thoại cơ quan: 023.5388.5388
  • Địa chỉ website: www.quelong.gov.vn  

Chủ tịch UBND HỒ ANH TRUNG HỒ ANH TRUNG
Trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế phát triển
Điện thoại cơ quan 02353885388
Địa chỉ email hoanhtrung@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Thôn Xuân Quê, xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Phó Chủ tịch UBND ĐỖ THỊ LINH PHƯỢNG ĐỖ THỊ LINH PHƯỢNG
Trình độ chuyên môn Đại học Nông lâm - CN Nông học
Điện thoại cơ quan 02353885388
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng Thôn Lộc Thượng, xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
Email:ubndxaquelong@gmail.com
Điện thoại:023.5388.5388
Danh sách các phòng ban trực thuộc :
VĂN PHÒNG UBND
Email:ubndxaquelong@gmail.com
Điện thoại:023.5388.5388
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TRẦN THỊ THANH HOA
Điện thoại:
0853033290
VĂN PHÒNG UBND
ĐẠI HỌC LUẬT
TRẦN THỊ THANH HOA
2 TRẦN THỊ MỸ HUỆ
VĂN THƯ - THỦ QUỸ - NV TĐ TG KT
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
ĐẠI HỌC VHXH
TRẦN THỊ MỸ HUỆ
3 LÊ THỊ MỸ
TẠP VỤ, BẢO VỆ LÊ THỊ MỸ
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ
Email:xadoiquelong@gmail.com
Điện thoại:02353.655.709
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TRẦN MINH PHƯỢNG
Điện thoại:
0235.3.655.709
Chỉ huy trưởng
Cao đẳng Quân sự - Đại học
TRẦN MINH PHƯỢNG
2 TRẦN VĂN THẮNG
Phó CHT Quân sự
Trung cấp Quân sự cơ sở
TRẦN VĂN THẮNG
BAN CÔNG AN
Điện thoại:0235.3.655.361
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Tiến Phương
Điện thoại:0914544005
Trưởng Công An Nguyễn Tiến Phương
2 Nguyễn Thành Tài
Phó Trưởng Công An Nguyễn Thành Tài
3 Bùi Trần Thanh Tâm
Công An Viên thường trực Bùi Trần Thanh Tâm
TƯ PHÁP
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Thanh Quý
Công chức Tư Pháp
Đại học
Hồ Thanh Quý
TÀI CHÍNH
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 BÙI THỊ THÙY DUNG
CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH
ĐẠI HỌC KT - CN QUẢN TRỊ KINH DOANH
BÙI THỊ THÙY DUNG
ĐỊA CHÍNH MÔI TRƯỜNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TRẦN THANH CHÂU
CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - MÔI TRƯỜNG
TRUNG CẤP
TRẦN THANH CHÂU
ĐỊA CHÍNH XÂY DỰNG NTM
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TRẦN THANH TÙNG
CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH PHỤ TRÁCH XÂY DỰNG NTM
ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC
TRẦN THANH TÙNG
BAN NÔNG LÂM
Điện thoại:023.5388.5388
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 ĐỖ THỊ LINH PHƯỢNG
Phó CTUBND - Trưởng ban Nông lâm
Đại học
ĐỖ THỊ LINH PHƯỢNG
2 Trần Thanh Tùng
Phó Ban Nông Lâm
Chuyên trách Nông Thôn Mới - XDCB
Đại học - Kiến trúc
Trần Thanh Tùng
3 Bùi Xuân Lê
Cán bộ Thú Y Bùi Xuân Lê
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
Email:ubndxaquelong@gmail.com
Điện thoại:02353885388
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 MAI VĂN BA
CHỦ TỊCH HỘI MAI VĂN BA
2 HÀ NGỌC LÂN
PHÓ CHỦ TỊCH HÀ NGỌC LÂN
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
Email:ubndxaquelong@gmail.com
Điện thoại:02353885388
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 BÙI XUÂN LỄ
CHỦ TỊCH HỘI BÙI XUÂN LỄ
2 HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT
PHÓ CHỦ TỊCH HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT
HỘI TÙ YÊU NƯỚC - THANH NIÊN XUNG PHONG
Email:ubndxaquelong@gmail.com
Điện thoại:02353885388
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 MAI XUÂN HÒA
CHỦ TỊCH HỘI MAI XUÂN HÒA
2 TRƯƠNG THỊ THANH LỢI
PHÓ CHỦ TỊCH TRƯƠNG THỊ THANH LỢI
HỘI CỰU GIÁO CHỨC - KHUYẾN HỌC
Email:ubndxaquelong@gmail.com
Điện thoại:02353885388
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TRẦN ĐÌNH CỐNG
CHỦ TỊCH HỘI TRẦN ĐÌNH CỐNG
2 PHAN THỊ HOA
PHÓ CHỦ TỊCH PHAN THỊ HOA
NGƯỜI PHÁT NGÔN
NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ tên: HỒ ANH TRUNG
Chức vụ: Chủ tịch xã
ĐT: 0989292503
Email: hoanhtrung@gmail.com

Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?

Ủy ban nhân dân xã Quế Long
Số điện thoại đường dây nóng
Công khai xử lý hồ sơ
Giấy mời họp
Nghị quyết đại hội
Văn hóa Quế sơn
Tra cưu văn bản huyện
Phần mềm quản lý CBVC
Văn bản

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định số về quy chế thi đua khen thưởng xã

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 506 | lượt tải:120

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định ban hành quy chế lễ tang xã Quế Long

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 553 | lượt tải:393

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1304 | lượt tải:594

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1067 | lượt tải:148

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1435 | lượt tải:226

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1293 | lượt tải:146

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1472 | lượt tải:192

318/QĐ-TTg

Quyết định 318 của Thủ tướng chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao gia đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 976 | lượt tải:193

263/QĐ-TTg

Quyết định 263 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1417 | lượt tải:283

90/QĐ-TTg

Quyết định 90 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1215 | lượt tải:317
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây