Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024 | 16:27
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.
ĐẢNG ỦY
Điện thoại:02353655303
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
ĐẢNG ỦY
1 ĐỖ ĐÌNH HÙNG
Điện thoại:0905942188
02353655303
Email: bbt@mysite.com
Bí thư Đảng ủy
Bí thư Đảng ủy
Đại học
ĐỖ ĐÌNH HÙNG
2 TRẦN THỊ BÍCH LIÊN
Điện thoại:0905109171
02353885388
Phó Bí thư Thường trực
Chủ tịch Công đoàn
Đại học
TRẦN THỊ BÍCH LIÊN
Văn phòng
3 TRƯƠNG THỊ DIỄM HẠNH
Điện thoại:
0365148853
Công chức Văn phòng Thống kê Phụ trách VP Đảng ủy
Văn phòng Đảng ủy
ĐẠI HỌC LUẬT
TRƯƠNG THỊ DIỄM HẠNH
Ban tổ chức
4 NGUYỄN THỊ THU VÂN
CB BAN TC NGUYỄN THỊ THU VÂN
Ban Dân vận
5 NGUYỄN THỊ THU VÂN
CB DV NGUYỄN THỊ THU VÂN
Ủy ban Kiểm tra
6 NGUYỄN THỊ THU VÂN
PCN UBKT NGUYỄN THỊ THU VÂN
Ban tuyên giáo
7 NGUYỄN THỊ THU VÂN
CB TG NGUYỄN THỊ THU VÂN
HỘI NÔNG DÂN
8 ĐỖ VĂN KIÊN
Điện thoại:
0909781109
Chủ tịch Hội Nông dân ĐỖ VĂN KIÊN
9 ÂU QUỐC HUY
PHÓ CHỦ TỊCH ÂU QUỐC HUY
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
10 HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT
Điện thoại:0905.342.900
02353.655.364
Email: diemhanh1182@gmail.com
Chủ tịch Hội
Đại học
HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT
11 HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT
Điện thoại:
02353.655.364
Phó Chủ tịch Hội
Cao đẳng
HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HCM
12 NGUYỄN TRUNG TIẾN
Điện thoại:0905129961
02353.655.364
Bí thư Đoàn
Đại học
NGUYỄN TRUNG TIẾN
HỘI CỰU CHIẾN BINH
13 BÙI XUÂN QUẾ
Điện thoại:0975252677
02353.655.364
Phó Chủ tịch Hội CCB BÙI XUÂN QUẾ
14 HỒ VĂN XUÂN
Điện thoại:
02353.655.364
Chủ tịch Hội HỒ VĂN XUÂN
ỦY BAN NHÂN DÂN
Email:ubndxaquelong@gmail.com
Điện thoại:023.5388.5388
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
ỦY BAN NHÂN DÂN
Email:ubndxaquelong@gmail.com
1 HỒ ANH TRUNG
Điện thoại:0989292503
02353885388
Email: hoanhtrung@gmail.com
Chủ tịch UBND
Phó bí thư Đảng ủy
Đại học Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế phát triển
HỒ ANH TRUNG
2 ĐỖ THỊ LINH PHƯỢNG
Điện thoại:0905482982
02353885388
Phó Chủ tịch UBND
Trưởng ban Nông lâm
Đại học Nông lâm - CN Nông học
ĐỖ THỊ LINH PHƯỢNG
VĂN PHÒNG UBND
Email:ubndxaquelong@gmail.com
3 TRẦN THỊ THANH HOA
Điện thoại:
0853033290
VĂN PHÒNG UBND
ĐẠI HỌC LUẬT
TRẦN THỊ THANH HOA
4 TRẦN THỊ MỸ HUỆ
VĂN THƯ - THỦ QUỸ - NV TĐ TG KT
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
ĐẠI HỌC VHXH
TRẦN THỊ MỸ HUỆ
5 LÊ THỊ MINH HUYỀN
TẠP VỤ, BẢO VỆ LÊ THỊ MINH HUYỀN
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ
Email:xadoiquelong@gmail.com
6 TRẦN MINH PHƯỢNG
Điện thoại:
0235.3.655.709
Chỉ huy trưởng
Cao đẳng Quân sự - Đại học
TRẦN MINH PHƯỢNG
7 TRẦN VĂN THẮNG
Phó CHT Quân sự
Trung cấp Quân sự cơ sở
TRẦN VĂN THẮNG
BAN CÔNG AN
8 Nguyễn Tiến Phương
Điện thoại:0914544005
Trưởng Công An Nguyễn Tiến Phương
9 Nguyễn Thành Tài
Phó Trưởng Công An Nguyễn Thành Tài
10 Bùi Trần Thanh Tâm
Công An Viên thường trực Bùi Trần Thanh Tâm
TƯ PHÁP
11 NGUYỄN TRUNG TIẾN
Công chức Tư Pháp
Đại học
NGUYỄN TRUNG TIẾN
TÀI CHÍNH
12 BÙI THỊ THÙY DUNG
CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH
ĐẠI HỌC KT - CN QUẢN TRỊ KINH DOANH
BÙI THỊ THÙY DUNG
ĐỊA CHÍNH MÔI TRƯỜNG
13 TRƯƠNG THỊ TỐ PHƯỢNG
CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - MÔI TRƯỜNG
TRUNG CẤP
TRƯƠNG THỊ TỐ PHƯỢNG
ĐỊA CHÍNH XÂY DỰNG NTM
14 TRẦN THANH TÙNG
CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH PHỤ TRÁCH XÂY DỰNG NTM
ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC
TRẦN THANH TÙNG
BAN NÔNG LÂM
15 ĐỖ THỊ LINH PHƯỢNG
Phó CTUBND - Trưởng ban Nông lâm
Đại học
ĐỖ THỊ LINH PHƯỢNG
16 Trần Thanh Tùng
Phó Ban Nông Lâm
Chuyên trách Nông Thôn Mới - XDCB
Đại học - Kiến trúc
Trần Thanh Tùng
17 Bùi Xuân Lê
Cán bộ Thú Y Bùi Xuân Lê
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
Email:ubndxaquelong@gmail.com
18 MAI VĂN BA
CHỦ TỊCH HỘI MAI VĂN BA
19 HÀ NGỌC LÂN
PHÓ CHỦ TỊCH HÀ NGỌC LÂN
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
Email:ubndxaquelong@gmail.com
20 BÙI XUÂN LỄ
CHỦ TỊCH HỘI BÙI XUÂN LỄ
21 HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT
PHÓ CHỦ TỊCH HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT
HỘI TÙ YÊU NƯỚC - THANH NIÊN XUNG PHONG
Email:ubndxaquelong@gmail.com
22 MAI XUÂN HÒA
CHỦ TỊCH HỘI MAI XUÂN HÒA
23 TRƯƠNG THỊ THANH LỢI
PHÓ CHỦ TỊCH TRƯƠNG THỊ THANH LỢI
HỘI CỰU GIÁO CHỨC - KHUYẾN HỌC
Email:ubndxaquelong@gmail.com
24 TRẦN ĐÌNH CỐNG
CHỦ TỊCH HỘI TRẦN ĐÌNH CỐNG
25 PHAN THỊ HOA
PHÓ CHỦ TỊCH PHAN THỊ HOA
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Điện thoại:023.5388.5388
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
1 Đỗ Đình Hùng
Điện thoại:
02353655303
Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Đại học
Đỗ Đình Hùng
2 Đỗ Văn Hùng
Điện thoại:
02353.655.364
Phó Chủ tịch TT HĐND
Đại học
Đỗ Văn Hùng
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
Điện thoại:02353.655.364
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Điện thoại:
02353655
Chủ tịch Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
2 ÂU QUỐC HUY
Điện thoại:(028) 38.000
Email: bbt@mysite.com
Phó chủ tịch ÂU QUỐC HUY
GIÁO DỤC - Y TẾ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
GIÁO DỤC - Y TẾ
1 Nguyễn Đình Thơm
Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Đình Thơm
2 Đỗ Thị Lựu
Hiệu trưởng Tiểu học Đỗ Thị Lựu
3 Nguyễn Thị Đào
Hiệu trưởng Mẫu giáo Nguyễn Thị Đào
TRẠM Y TẾ
4 Phan Thị Lê Hồng
Trạm trưởng Phan Thị Lê Hồng
NGƯỜI PHÁT NGÔN
NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ tên: HỒ ANH TRUNG
Chức vụ: Chủ tịch xã
ĐT: 0911847650
Email: hoanhtrung@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?

Ủy ban nhân dân xã Quế Long
Số điện thoại đường dây nóng
Công khai xử lý hồ sơ
Giấy mời họp
Nghị quyết đại hội
Văn hóa Quế sơn
Tra cưu văn bản huyện
Phần mềm quản lý CBVC
Văn bản

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định số về quy chế thi đua khen thưởng xã

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 1052 | lượt tải:329

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định ban hành quy chế lễ tang xã Quế Long

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 990 | lượt tải:728

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1679 | lượt tải:717

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1398 | lượt tải:209

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1818 | lượt tải:278

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1643 | lượt tải:216

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1826 | lượt tải:233

318/QĐ-TTg

Quyết định 318 của Thủ tướng chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao gia đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1323 | lượt tải:260

263/QĐ-TTg

Quyết định 263 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1809 | lượt tải:386

90/QĐ-TTg

Quyết định 90 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1758 | lượt tải:420
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây