Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024 | 17:14
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.
ĐẢNG ỦY
  • Địa chỉ trụ sở: Thôn Lộc Thượng 1, xã Quế Long
  • Điện thoại cơ quan: 02353655303

Bí thư Đảng ủy ĐỖ ĐÌNH HÙNG ĐỖ ĐÌNH HÙNG
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan 02353655303
Địa chỉ email bbt@mysite.com
Địa chỉ nhà riêng Thôn Trung Thuong, xã Quế Long

Phó Bí thư Thường trực TRẦN THỊ BÍCH LIÊN TRẦN THỊ BÍCH LIÊN
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan 02353885388
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng Thôn Xuân Quê 2, xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

ĐẢNG ỦY
Điện thoại:02353655303
Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Văn phòng
Điện thoại:02353.655.303
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TRƯƠNG THỊ DIỄM HẠNH
Điện thoại:
0365148853
Công chức Văn phòng Thống kê Phụ trách VP Đảng ủy
Văn phòng Đảng ủy
ĐẠI HỌC LUẬT
TRƯƠNG THỊ DIỄM HẠNH
Ban tổ chức
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 NGUYỄN THỊ THU VÂN
CB BAN TC NGUYỄN THỊ THU VÂN
Ban Dân vận
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 NGUYỄN THỊ THU VÂN
CB DV NGUYỄN THỊ THU VÂN
Ủy ban Kiểm tra
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 NGUYỄN THỊ THU VÂN
PCN UBKT NGUYỄN THỊ THU VÂN
Ban tuyên giáo
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 NGUYỄN THỊ THU VÂN
CB TG NGUYỄN THỊ THU VÂN
HỘI NÔNG DÂN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 ĐỖ VĂN KIÊN
Điện thoại:
0909781109
Chủ tịch Hội Nông dân ĐỖ VĂN KIÊN
2 ÂU QUỐC HUY
PHÓ CHỦ TỊCH ÂU QUỐC HUY
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
Điện thoại:02353.655.364
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT
Điện thoại:0905.342.900
02353.655.364
Email: diemhanh1182@gmail.com
Chủ tịch Hội
Đại học
HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT
2 HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT
Điện thoại:
02353.655.364
Phó Chủ tịch Hội
Cao đẳng
HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HCM
Điện thoại:02353.655.364
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 NGUYỄN TRUNG TIẾN
Điện thoại:0905129961
02353.655.364
Bí thư Đoàn
Đại học
NGUYỄN TRUNG TIẾN
HỘI CỰU CHIẾN BINH
Điện thoại:02353.655.364
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 BÙI XUÂN QUẾ
Điện thoại:0975252677
02353.655.364
Phó Chủ tịch Hội CCB BÙI XUÂN QUẾ
2 HỒ VĂN XUÂN
Điện thoại:
02353.655.364
Chủ tịch Hội HỒ VĂN XUÂN
NGƯỜI PHÁT NGÔN
NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ tên: HỒ ANH TRUNG
Chức vụ: Chủ tịch xã
ĐT: 0911847650
Email: hoanhtrung@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?

Ủy ban nhân dân xã Quế Long
Số điện thoại đường dây nóng
Công khai xử lý hồ sơ
Giấy mời họp
Nghị quyết đại hội
Văn hóa Quế sơn
Tra cưu văn bản huyện
Phần mềm quản lý CBVC
Văn bản

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định số về quy chế thi đua khen thưởng xã

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 1053 | lượt tải:329

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định ban hành quy chế lễ tang xã Quế Long

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 991 | lượt tải:728

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1681 | lượt tải:717

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1399 | lượt tải:209

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1820 | lượt tải:278

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1644 | lượt tải:216

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1827 | lượt tải:233

318/QĐ-TTg

Quyết định 318 của Thủ tướng chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao gia đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1324 | lượt tải:260

263/QĐ-TTg

Quyết định 263 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1810 | lượt tải:386

90/QĐ-TTg

Quyết định 90 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1759 | lượt tải:420
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây