Thứ ba, ngày 25 tháng 06 năm 2024 | 17:58
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Thông báo nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Quế Long khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ năm - 25/02/2021 02:31
Nộp hồ sơ ứng cử đại biểu
HĐND xã Quế Long khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
        Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015;
           Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về  ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;
          Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

          Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:
          1. Về độ tuổi và tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã:
          Tính đến ngày bầu cử được công bố (23/5/2021), công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên, có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Khoản 3, Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có quyền ứng cử Hội đồng nhân dân xã Quế Long khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.
           
2. Hồ sơ ứng cử:
          - Đơn ứng cử đại biểu HĐND: thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND;
         - Sơ yếu lý lịch: thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND;
         - Tiểu sử tóm tắt: Thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND;
     - Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử: thực hiện theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND;
        - Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).
Các mẫu hồ sơ nêu trên (06/HĐBC-QH, 07/HĐBC-QH, 08/HĐBC-QH, 09/HĐBC-QH) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia.
           Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của HĐBC Quốc gia. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.
            Người ứng cử có thể liên hệ Ủy ban bầu cử xã Quế Long (cơ quan thường trực: Văn phòng Thống kê xã, Đồng chí Trần Thị Thanh Hoa, số điện thoại 0773.640.142) để nhận hồ sơ ứng cử hoặc có thể tải file điện tử các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử từ Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn: http://www.queson.gov.vn).

           Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử.
           3. Nộp hồ sơ ứng cử:
        a) Việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quế Long khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như sau:
         Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quế Long khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử xã Quế Long.
         b) Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quế Long khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 25/02/2021 và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày 14/3/2021. (Riêng thứ Bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật, ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử xã vẫn nhận hồ sơ ứng cử).
         c) Địa điểm nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quế Long khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026: Tại thường trực Uỷ ban bầu cử xã– đồng chí Trần Thị Thanh Hoa -Văn phòng – thống kê xã (Số điện thoại:  0773.640.142)./.

Tác giả: Trần Thị Thanh Hoa- VPTK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
NGƯỜI PHÁT NGÔN
NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ tên: HỒ ANH TRUNG
Chức vụ: Chủ tịch xã
ĐT: 0911847650
Email: hoanhtrung@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?

Ủy ban nhân dân xã Quế Long
Số điện thoại đường dây nóng
Công khai xử lý hồ sơ
Giấy mời họp
Nghị quyết đại hội
Văn hóa Quế sơn
Tra cưu văn bản huyện
Phần mềm quản lý CBVC
Văn bản

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định số về quy chế thi đua khen thưởng xã

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 818 | lượt tải:260

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định ban hành quy chế lễ tang xã Quế Long

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 762 | lượt tải:616

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1496 | lượt tải:675

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1237 | lượt tải:201

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1642 | lượt tải:265

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1422 | lượt tải:198

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1636 | lượt tải:215

318/QĐ-TTg

Quyết định 318 của Thủ tướng chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao gia đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1151 | lượt tải:248

263/QĐ-TTg

Quyết định 263 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1614 | lượt tải:352

90/QĐ-TTg

Quyết định 90 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1507 | lượt tải:390
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây