Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024 | 02:13
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẾ LONG THÔNG QUA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ QUẾ LONG

Thứ năm - 14/12/2023 20:11
Hội đồng nhân dân xã Quế Long thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Quế Long, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẾ LONG THÔNG QUA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ QUẾ LONG
       Ngày 13/12/2023, HĐND xã Quế Long đã tổ chức kỳ họp HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp chuyên đề để lấy ý kiến góp ý của Đại biểu và thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Quế Long, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Home Luxury thực hiện.
Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Quế Long nhằm cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng huyện, làm cơ sở xác định các dự án đầu tư và lập các quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, đảm bảo thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới cấp xã theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
        Việc lập quy hoạch chung xây dựng xã Quế Long nhằm đánh giá rõ các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã để đưa ra định hướng phát triển về không gian, mạng lưới dân cư, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khai thác tiềm năng, thế mạnh vốn có của địa phương; từ đó có thể chủ động kiểm tra quản lý xây dựng, đất đai của địa phương, đảm bảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
       Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Quế Long là điều kiện cần để định hướng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của xã một cách toàn diện, ổn định lâu dài và bền vững, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, cũng lấy đó làm cơ sở pháp lý để quản lý và lập các dự án đầu tư trong phạm vi xã, đảm bảo sự phân bố và phát triển hợp lý, có kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội hiện đại, góp phần nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị ở địa phương.
        Tại kỳ họp này, các Đại biểu nghe đơn vị tư vấn báo cáo thuyết trình đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Quế Long, Huyện Quế Sơn và các Đại biểu đồng ý thông qua với số lượng biểu quyết 100%.
       Việc đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Quế Long, Huyện Quế Sơn được thông qua HĐND là một trong những bước quan trọng để UBND xã trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt đồ án.

Tác giả: Quản trị

Nguồn tin: Trần Thị Thanh Hoa - VPTK xã Quế Long:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
NGƯỜI PHÁT NGÔN
NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ tên: HỒ ANH TRUNG
Chức vụ: Chủ tịch xã
ĐT: 0989292503
Email: hoanhtrung@gmail.com

Ủy ban nhân dân xã Quế Long
Số điện thoại đường dây nóng
Công khai xử lý hồ sơ
Giấy mời họp
Nghị quyết đại hội
Văn hóa Quế sơn
Tra cưu văn bản huyện
Phần mềm quản lý CBVC
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?

Văn bản

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định số về quy chế thi đua khen thưởng xã

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 246 | lượt tải:47

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định ban hành quy chế lễ tang xã Quế Long

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 278 | lượt tải:219

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1105 | lượt tải:546

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 923 | lượt tải:132

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1207 | lượt tải:211

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1071 | lượt tải:133

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1225 | lượt tải:173

318/QĐ-TTg

Quyết định 318 của Thủ tướng chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao gia đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 738 | lượt tải:173

263/QĐ-TTg

Quyết định 263 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1169 | lượt tải:242

90/QĐ-TTg

Quyết định 90 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 838 | lượt tải:236
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây