Thứ tư, ngày 17 tháng 04 năm 2024 | 13:50
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “NHÀ SẠCH, VƯỜN ĐẸP, KINH TẾ PHÁT TRIỂN”

Thứ năm - 07/03/2024 19:52
Hiệu quả từ mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp, kinh tế phát triển” trên địa bàn xã Quế Long
HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “NHÀ SẠCH, VƯỜN ĐẸP, KINH TẾ PHÁT TRIỂN”
Nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân trong tham gia thực hiện tiêu chí vườn và nhà ở hộ gia đình trong xây dựng NTM, thôn NTM kiểu mẫu; đồng thời, thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủỷ ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã Quế Long. Năm 2020, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Quế Long đã phối hợp với Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh xã xây dựng và ra mắt mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp, kinh tế phát triển”.
z5227990090062 d5e1b8e3991f8dc73d9e54e5f54ae315
Sinh hoạt thường kỳ mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp, kinh tế phát triển"

Từ khi thành lập đến nay, qua gần 4 năm hoạt động mô hình đã đem lại hiệu quả tích cực. Từ 10 thành viên ban đầu đến nay mô hình đã có tổng cộng 18 thành viên. Các thành viên trong mô hình tổ chức sinh hoạt đều đặn 2 tháng 01 lần. Mỗi lần sinh hoạt tại địa điểm nhà của 01 thành viên trong mô hình. Nội dung sinh hoạt do Ban Chủ nhiệm thống nhất, bàn bạc và triển khai. Mỗi khi sinh hoạt là như một lần được tham quan, giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong trồng trọt, sản xuất chăn nuôi, trong bố trí, tạo cảnh quan vườn và nhà ở giữa các thành viên trong mô hình.
Thông qua sinh hoạt mô hình, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể đã triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để từng thành viên mô hình biết và vận động hội đoàn viên, nhân dân tích cực tham gia thực hiện, cụ thể như triển khai Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh về hỗ trợ thực hiện kinh tế vườn, triển khai việc thực hiện xây dựng các tiêu chí NTM, thôn NTM kiểu mẫu… đồng thời, thông qua đó, vận động các hộ trong mô hình đóng góp xây dựng quỹ vì người nghèo, nhận hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo khó vươn lên, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật…
z5227990374368 2611255c45d14f8ea8854750b0f260ac
Vườn tiêu của hộ ông Nguyễn Văn Ba - Thôn Lãnh an
 
Các thành viên mô hình đã tự nguyện đóng góp kinh phí để tạo nguồn quỹ hoạt động, tổ chức thăm ốm, ma chay, hiếu hỉ giữa các thành viên trong mô hình. Nguồn quỹ được hoạt động theo quy chế do tập thể các thành viên trong mô hình đề ra và có sự giám sát của Mặt trận và các đoàn thể xã.
Sản phẩm làm ra của các hộ tham gia mô hình nhà sạch vườn đẹp đã từng bước đem lại chất lượng và hiệu quả cao, được cộng nhận sản phẩm oocop như sản phẩm: Hồ tiêu của ông Phan Văn Huệ- thôn Xuân Quê, ông Nguyễn Văn Ba- thôn Lãnh An, gà tre của hộ ông Nguyễn Văn Công- thôn Lộc Thượng… Các hộ đã có sự kết nối cùng nhau để tiêu thụ sản phẩm làm ra từ mô hình của mình như: Giới thiệu và tiêu thụ chanh của hộ ông Nguyễn Đăng Dương- thôn Trung Thượng, tiêu thụ thanh long ruột đỏ của hộ ông Trần Hữu Sáu- thôn Trung Thượng và một số sản phẩm làm ra từ vườn của các hộ tham gia mô hình.
z5227990264001 fc7116b4d27c827313cdb9308dfd2462
Vườn hoa cây cảnh và sân ngõ nhà ông Lê Hạ- Thôn Lãnh An

Không những các sản phẩm làm ra từ kinh tế vườn mà các hộ còn có đam mê giao lưu về cách chăm sóc các loại cây cảnh, trồng các loại hoa rất đẹp và đem lại hiệu quả kinh tế cao như trồng cây mai, cây sim… (Hộ ông Lê hạ đã có nhiều cây mai thương lái trả giá trên 50 triệu đồng)
Có thể nói, mô hình đến nay đã phát huy được hiệu quả tích cực và đã góp phần quan trọng trong thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu và xây dựng NTM tại địa phương
Nhằm phát huy mô hình tiếp tục hoạt động trong thời gian đến Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã sẽ tiếp tục hỗ trợ hơn nữa, tăng cường công tác vận động, tuyên truyền để mô hình ngày càng hoạt động hiệu quả và nhân rộng trên địa bàn toàn xã, góp phần xây dựng xã Quế Long ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tác giả: Quản trị

Nguồn tin: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Chủ tịch UBMTTQVN xã Quế Long

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
NGƯỜI PHÁT NGÔN
NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ tên: HỒ ANH TRUNG
Chức vụ: Chủ tịch xã
ĐT: 0989292503
Email: hoanhtrung@gmail.com

Ủy ban nhân dân xã Quế Long
Số điện thoại đường dây nóng
Công khai xử lý hồ sơ
Giấy mời họp
Nghị quyết đại hội
Văn hóa Quế sơn
Tra cưu văn bản huyện
Phần mềm quản lý CBVC
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?

Văn bản

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định số về quy chế thi đua khen thưởng xã

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 504 | lượt tải:119

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định ban hành quy chế lễ tang xã Quế Long

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 546 | lượt tải:391

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1299 | lượt tải:594

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1065 | lượt tải:148

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1427 | lượt tải:226

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1287 | lượt tải:146

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1464 | lượt tải:192

318/QĐ-TTg

Quyết định 318 của Thủ tướng chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao gia đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 974 | lượt tải:193

263/QĐ-TTg

Quyết định 263 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1414 | lượt tải:283

90/QĐ-TTg

Quyết định 90 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1207 | lượt tải:317
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây