Chủ nhật, ngày 14 tháng 07 năm 2024 | 04:35
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Quế Long làm tốt phát triển đảng viên năm 2021

Thứ hai - 13/12/2021 04:53
 Xác định công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn cách mạng. Do đó, công tác phát triển đảng viên mới luôn được Đảng bộ xã Quế Long chú trọng thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác phát triển đảng viên mới trên địa bàn xã cũng gặp không ít khó khăn, tỷ lệ kết nạp đảng viên ở chi bộ thôn còn thấp; một số chi bộ thôn nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên; một số đảng viên sau khi được kết nạp phải đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng…dẫn đến số lượng đảng viên trong Đảng bộ những năm qua không tăng.
Quế Long làm tốt phát triển đảng viên năm 2021
         Xác định công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn cách mạng. Do đó, công tác phát triển đảng viên mới luôn được Đảng bộ xã Quế Long chú trọng thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác phát triển đảng viên mới trên địa bàn xã cũng gặp không ít khó khăn, tỷ lệ kết nạp đảng viên ở chi bộ thôn còn thấp; một số chi bộ thôn nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên; một số đảng viên sau khi được kết nạp phải đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng…dẫn đến số lượng đảng viên trong Đảng bộ những năm qua không tăng.
          Nhận thấy được những khó khăn, hạn chế đó, ngay từ đầu năm 2021 Đảng bộ xã Quế Long đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên. Tại hội nghị đã tập trung bàn bạc và đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác tạo nguồn phát triển đảng trong thời gian đến. Trong đó, Đảng bộ xã xác định trước hết phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, các chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Tuyên truyền, giáo dục để đông đảo quần chúng, nhất là thế hệ trẻ nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, từ đó có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đảng. Xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên cụ thể, sát với tình hình thực tế; thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, coi trọng cả số lượng và chất lượng. Tổ chức phân công cấp ủy viên phụ trách chi bộ. Tập trung rà soát nguồn, quan tâm giáo dục tạo điều kiện kết nạp Đảng đối với những quần chúng ưu tú đang công tác, sinh hoạt tại địa phương và các chức danh đã được quy hoạch tạo nguồn phát triển đảng gồm chi hội trưởng phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên hoặc nhân sự dự kiến bố trí cho các chức danh trên, Ngoài ra, quan tâm phát triển đảng đối với giáo viên, nhân viên các trường, dân quân cơ động tại chỗ, lực lượng dự bị động viên
 
kết nạp đảng

                                              Lễ kết nạp đảng viên ở Chi bộ Lộc Thượng

         Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Quế Long tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới; kết hợp chặt chẽ giữa công tác kết nạp đảng viên với công tác quản lý, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách, làm cho tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của mỗi đảng viên và nhân dân vào tổ chức Đảng.
          Chính nhờ sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ nên công tác phát triển đảng viên mới đã đạt được kết quả tích cực. Năm 2021, Đảng bộ xã Quế Long đã phát triển được 05 đảng viên mới, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm và đảm bảo nguồn cho công tác phát triển đảng trong năm đến. Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên nhất là trình độ học vấn và phẩm chất chính trị.
Hiện nay, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Quế Long là 189 đồng chí. Số lượng đảng viên được nâng lên làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.


 

Nguồn tin: Thu Vân - Ban tuyên giáo xã Quế Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
NGƯỜI PHÁT NGÔN
NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ tên: HỒ ANH TRUNG
Chức vụ: Chủ tịch xã
ĐT: 0911847650
Email: hoanhtrung@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?

Ủy ban nhân dân xã Quế Long
Số điện thoại đường dây nóng
Công khai xử lý hồ sơ
Giấy mời họp
Nghị quyết đại hội
Văn hóa Quế sơn
Tra cưu văn bản huyện
Phần mềm quản lý CBVC
Văn bản

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định số về quy chế thi đua khen thưởng xã

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 937 | lượt tải:309

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định ban hành quy chế lễ tang xã Quế Long

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 897 | lượt tải:707

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1609 | lượt tải:703

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1330 | lượt tải:204

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1742 | lượt tải:272

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1538 | lượt tải:212

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1737 | lượt tải:227

318/QĐ-TTg

Quyết định 318 của Thủ tướng chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao gia đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1228 | lượt tải:256

263/QĐ-TTg

Quyết định 263 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1724 | lượt tải:374

90/QĐ-TTg

Quyết định 90 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1655 | lượt tải:408
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây