Chủ nhật, ngày 14 tháng 07 năm 2024 | 04:13
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

QUẢNG NAM BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ “THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2022-2025

Thứ ba - 06/09/2022 21:17
Ngày 29/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2254/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025.
Quyết định này cho biết, Bộ tiêu chí “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025 được chia làm 03 khu vực. Theo đó, Quế Long thuộc khu vực 3
Bộ tiêu chí này là căn cứ để rà soát, đánh giá thực trạng, mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí và xây dựng kế hoạch, phương án để thực hiện thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trong giai đoạn 2022-2025. Bộ tiêu chí “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” gồm có 10 tiêu chí, trong đó:
- Tiêu chí 1- giao thông: có 2 nội dung là Đường trục chính thôn và Đường ngõ, xóm.
- Tiêu chí 2- điện: có 5 nội dung là
+ Hệ thống điện trên địa bàn thôn đạt chuẩn; dây điện sau công tơ có trụ đỡ trung gian đảm bảo chắc chắn, được bó gọn, đảm bảo an toàn điện
+ Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện phải đạt từ 99%
+ Tỷ lệ các tuyến đường trục chính thôn có hệ thống điện chiếu sáng, trụ chiếu sáng đảm bảo kỹ thuật và được quản lý, duy tu để đảm bảo chiếu sáng, phải đạt từ trên 80%
+ Tỷ lệ các tuyến đường ngõ, xóm của thôn có hệ thống điện chiếu sáng, trụ chiếu sáng đảm bảo kỹ thuật và được quản lý, duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo chiếu sang, phải đạt từ trên 80%
+ Không còn trụ điện, trụ viễn thông sau khi mở đường nằm trong mặt đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và cảnh quan nông thôn
- Tiêu chí 3- Vườn và nhà ở hộ gia đình: có 3 nội dung là
+ Vườn hộ gia đình
+ Tường rào, cổng ngõ:
+  Nhà ở
Tiêu chí 4 - Phát triển sản xuất, kinh doanh và lao động qua đào tạo: có 2 nội dung là Phát triển sản xuất, kinh doanh và Tỷ lệ lao động qua đào tạo của người dân trên địa bàn thôn đạt từ trên 75% (trong đó có bằng cấp chứng chỉ từ trên 30%).
Tiêu chí 5 -Thu nhập và nghèo đa chiều: có 2 nội dung là thu nhập và Nghèo đa chiều
Tiêu chí 6 -Văn hóa, giáo dục, y tế: có 3 nội dung là văn hóa, y tế và giáo dục
Tiêu chí 7 -Môi trường: có 8 nội dung là
+ Thôn có cảnh quan, không gian nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung
+ Tỷ lệ hộ dân tham gia dịch vụ vệ sinh môi trường đạt 100%
+ 100% hộ gia đình trên địa bàn thôn đều có ý thức và tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường và ký cam kết không gây ô nhiễm môi trường; cam kết xử lý rác thải, xác động vật chết đúng nơi quy định
+ Định kỳ tối thiểu 01 lần/tháng có tổ chức dọn vệ sinh, cắt cỏ, phát quang cây bụi, nạo vét, khai thông cống rãnh chung toàn thôn hoặc tại các điểm dân cư tập trung
+ Có tổ vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn, có điểm tập kết rác thải chung đảm bảo vệ sinh trước khi thu gom
+ Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt từ trên 35%
+ Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường đạt từ trên 80%
+ Mai táng theo quy hoạch và phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán của địa phương, phù hợp với truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh hiện đại, không phô trương, lãng phí
Tiêu chí 8 -Chi bộ Đảng, Ban Phát triển thôn và các Đoàn thể chính trị có 5 nội dung là
+ Chi bộ thôn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm đánh giá xét công nhận
+ Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong thôn đạt danh hiệu tiên tiến hoặc tốt trở lên trong năm đánh giá xét công nhận
+ Có Ban Phát triển thôn do cộng đồng dân cư bầu, hoạt động theo quy chế do cộng đồng dân cư thống nhất và được Ủy ban nhân dân xã công nhận. Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện theo các tiêu chí quy định tại Quyết định này và Ban Phát triển thôn thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ trong xây dựng NTM được UBND xã giao
+ Trên địa bàn thôn không có bạo lực gia đình trong năm đánh giá; Ban Phát triển thôn và các đoàn thể chính trị thôn bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội; thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em theo Luật Trẻ em; thực hiện tốt các chính sách đối với người cao tuổi theo Luật Người cao tuổi và thực hiện tốt các chính sách đối với người đồng bào dân tộc thiểu số (áp dụng đối với thôn có người dân tộc thiểu số)
+ Thôn có xây dựng Phương án thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu được UBND cấp huyện phê duyệt (Phương án được lập theo phương pháp có sự tham gia của cộng đồng)
Tiêu chí 9 - Quốc phòng và an ninh, trật tự xã hội: có 2 nội dung là quốc phòng và An ninh, trật tự xã hội
Tiêu chí 10 - Hài lòng của người dân khi xây dựng thôn NTM kiểu mẫu có 2 nội dung là
+ Trên 90% hộ dân trên địa bàn thôn đồng ý, hài lòng về kết quả xây dựng thôn NTM kiểu mẫu của thôn được đánh giá (do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lấy ý kiến)
+ 100% các tổ chức chính trị - xã hội của xã và Ban Nhân dân các thôn còn lại trên địa bàn xã có văn bản đồng ý xét công nhận thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu


 

Nguồn tin: Ban biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
NGƯỜI PHÁT NGÔN
NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ tên: HỒ ANH TRUNG
Chức vụ: Chủ tịch xã
ĐT: 0911847650
Email: hoanhtrung@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?

Ủy ban nhân dân xã Quế Long
Số điện thoại đường dây nóng
Công khai xử lý hồ sơ
Giấy mời họp
Nghị quyết đại hội
Văn hóa Quế sơn
Tra cưu văn bản huyện
Phần mềm quản lý CBVC
Văn bản

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định số về quy chế thi đua khen thưởng xã

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 937 | lượt tải:309

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định ban hành quy chế lễ tang xã Quế Long

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 896 | lượt tải:707

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1609 | lượt tải:703

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1330 | lượt tải:204

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1741 | lượt tải:272

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1538 | lượt tải:212

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1736 | lượt tải:227

318/QĐ-TTg

Quyết định 318 của Thủ tướng chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao gia đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1228 | lượt tải:256

263/QĐ-TTg

Quyết định 263 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1723 | lượt tải:374

90/QĐ-TTg

Quyết định 90 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1654 | lượt tải:408
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây