Chủ nhật, ngày 14 tháng 07 năm 2024 | 04:17
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH QUẢNG NAM

Thứ tư - 01/03/2023 22:34
Cách tạo lập User để truy nhập hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Nam.Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng nam là điểm truy cập chung thống nhất hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng nam.
Cá nhân, tổ chức dễ dàng truy cập Cổng Dịch vụ công Quảng nam tại địa chỉ duy nhất https://dichvucong.quangnam.gov.vn/ từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động được kết nối internet để hưởng nhiều lợi ích từ Cổng Dịch vụ công Quảng nam, như: Đăng ký dịch vụ công trực tuyến; tra cứu thông tin, dịch vụ công các ngành, lĩnh vực; thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết hồ sơ dịch vụ công; sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh toán để thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công; gửi phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết dịch vụ công; đánh giá sự hài lòng trong giải quyết dịch vụ công…Cùng nhiều thông tin hỗ trợ khác.
Theo đó, để sử dụng Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng nam, trước hết Công dân/Doanh nghiệp/Cơ quan nhà nước (sau đây gọi tắt là người dùng) phải có tài khoản được xác thực định danh. Cổng DVC tỉnh Quảng nam sử dụng tài khoản được đăng ký và xác thực qua hệ thống công dân điện tử của tỉnh hoặc qua hệ thống VNConnect của Cổng DVC Quốc gia.
Cách đăng ký tài khoản như sau:
Bước 1: Truy cập cổng dịch vụ công Quảng nam tại địa chỉ: https://dichvucong.quangnam.gov.vn/Tại màn hình trang chủ nhấn vào nút đăng ký
Bước 2: Tại màn hình Đăng ký tài khoản, lựa chọn loại tài khoản muốn đăng ký, nhập đầy đủ thông tin người dùng. Nhập chính xác email và số điện thoại để hệ thống có thể thông báo về tình trạng giải quyết hồ sơ.
Sau khi Đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công tỉnh thành công, người dùng tiến hành bước tiếp theo là Đăng nhập tài khoản.
Bước 1: Người dùng truy cập địa chỉ https://dichvucong.quangnam.gov.vn Tại màn hình trang chủ chọn đăng nhập:
Bước 2: Tại màn hình đăng nhập, nhập tên tài khoản và mật khẩu đã đăng ký để truy cập vào hệ thống
Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin người dùng khi đăng nhập thành công
Sau khi đăng nhập thành công, màn hình sẽ chuyển về trang chủ, nhấn vào tên người dùng, sau đó chọn Trang cá nhân để vào trang quản lý thông tin.
Tại màn hình Trang cá nhân sẽ hiển thị
- Mục Thông tin tài khoản: Dùng để kiểm tra, cập nhật lại thông tin người dùng - Mục Quản lý hồ sơ: Cho phép người dùng tra cứu, xem thông tin toàn bộ các hồ sơ dịch vụ công đã nộp trên dịch vụ công tỉnh Quảng nam.
Tại giao diện này, người dùng có thể tìm kiếm, xem danh sách tất cả những hồ sơ mà mình đã nộp. Để xem chi tiết hồ sơ, người dùng bấm chọn mã hồ sơ của dịch vụ công cần xem.

- Mục Tài liệu cá nhân: là kho dữ liệu điện tử của tài khoản trên Cổng Dịch vụ công. Người dùng có thể tải lên các file tài liệu điện tử, lưu file kết quả của các hồ sơ dịch vụ công đã thực hiện, hoặc lấy dữ liệu điện tử được chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu được các Bộ, ngành, địa phương hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ cung cấp nhằm phục vụ mục đích lưu trữ và nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến sau này.
- Mục Lịch sử đánh giá: Thống kê các tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng trong quá trình giải quyết hồ sơ của từng dịch vụ công.
- Mục Hồ sơ lưu nháp: Hiển thị danh sách các hồ sơ dịch vụ công đã lưu.
- Mục Hồ sơ ủy quyền: Hiển thị danh sách các hồ sơ dịch vụ công được ủy quyền.
  1. Hướng dẫn công dân về việc truy cập Cổng dịch vụ Công tỉnh Quảng Nam để gửi nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi hồ sơ của mình khi đã được tiếp nhận.
Sau khi đã đăng nhập tài khoản, người dùng đã có thể nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Để thực hiện nộp hồ sơ, người dùng thực hiện:
Bước 1: Chọn Nộp hồ sơ trực tuyến hoặc Dịch vụ công trực tuyến
Bước 2: Tìm kiếm dịch vụ công muốn thực hiện bằng cách nhập từ khoá của dịch vụ công vào ô Nhập từ khoá tìm kiếm, hoặc chọn nút Dịch vụ công trực tuyến và tìm kiếm trong danh sách, sau đó nhấn chọn Nộp hồ sơ
Bước 3: Tiếp tục chọn Nộp hồ sơ, tại giao diện này người dùng có thể chọn đơn vị tiếp nhận giải quyết hồ sơ nếu dịch vụ công có nhiều đơn vị giải quyết
Bước 4: Tại màn hình Nộp hồ sơ trực tuyến, đính kèm các file thành phần hồ sơ theo yêu cầu rồi nhấn nút Nộp hồ sơ.
Khi đó, màn hình hiển thị thông báo nộp hồ sơ thành công, người dùng kiểm tra email, điện thoại, zalo đã đăng ký để nhận các thông báo về tiếp nhận và tình trạng giải quyết hồ sơ
Lưu ý:
- Người dùng có thể xem lại thông tin hồ sơ hoặc lưu để chỉnh sửa hồ sơ trước khi nộp
- Mã hồ sơ được sử dụng để tra cứu, giao dịch trong quá trình giải quyết hồ sơ
- Thông báo tiếp nhận hồ sơ thành công sẽ được gửi qua SMS, Zalo của số điện thoại đăng ký nộp hồ sơ, Email và Thông báo qua tài khoản trên Cổng Dịch vụ công.

3. Hướng dẫn công dân sử dụng các dịch vụ thanh toán tiền phí, lệ phí qua trực tuyến

Chức năng thanh toán trực tuyến phí, lệ phí cho phép người dùng thực hiện thanh toán phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính mà không cần có mặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận một cửa các cấp.
Đối với những hồ sơ cần thanh toán phí, hệ thống sẽ gửi tin nhắn đến cho người nộp hồ sơ về số tiền phải nộp. Đồng thời trên cổng DVC hiển thị trạng thái Đang xử lý và yêu cầu thanh toán phí, lệ phí hồ sơ.
Thanh toán phí, lệ phí hồ sơ tại cổng dịch vụ công tỉnh Quảng nam Bước 1: Đăng nhập vào cổng dịch vụ công Quảng nam tại địa chỉ: https://dichvucong.quangnam.gov.vn/ Sau khi đăng nhập thành công, chọn menu Xem hồ sơ và tìm kiếm đến hồ sơ cần thanh toán phí. Chọn chức năng Thanh toán phí, lệ phí:
Bước 2: Check chọn phí, lệ phí cần thanh toán, sau đó nhấn vào nút Thanh toán, tại bước này có thể chọn dịch vụ thanh toán nếu đơn vị có cấu hình nhiều dịch vụ thanh toán như thanh toán qua cổng DVC quốc gia, thanh toán qua nền tảng của Bộ TTTT, …
Bước 3: Sau khi bấm xác nhận sẽ chuyển đến màn hình tích hợp thanh toán trực tuyến, người dùng chọn ngân hàng hoặc các ví điện tử, sau đó nhấn chọn thanh toán.
Bước 4: Đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử người dùng và tiến hành thanh toán phí, lệ phí hồ sơ.
Bước 5: Thực hiện xác nhập thanh toán.
Bước 6: Sau khi thực hiện giao dịch thanh toán thành công, hệ thống hiển thị chi tiết giao dịch thanh toán, biên lai thanh toán hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.
Bước 7: Xem, kiểm tra biên lai thanh toán dịch vụ công trực tuyến

4. Hướng dẫn công dân sử dụng các dịch vụ nộp và nhận kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích

Sau khi đã đăng nhập tài khoản, người dùng đã có thể nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Sau khi nộp hồ sơ thành công, màn hình hiển thị thông báo nộp hồ sơ thành công, người dùng kiểm tra email, điện thoại, zalo đã đăng ký để nhận các thông báo về tiếp nhận và tình trạng giải quyết hồ sơ.
Để tiếp tục sử dụng dịch vụ nhận kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích, công dân tiếp tục thực hiện các bước sau:  Trong mục Dịch vụ hỗ trợ, công dân chọn các dịch vụ: Tiếp nhận hồ sơ tại nhà, Nhận kết quả tại nhà, Nhận hồ sơ yêu cầu bổ sung tại nhà, sau đó chọn vào mục “Đăng ký dịch vụ”:
Sau khi chọn “Đăng ký dịch vụ” tiếp nhận hồ sơ tại nhà, công dân tiếp tục thực hiện các bước: Điền thông tin cá nhân, địa chỉ liên hệ để khi có hồ sơ, dịch vụ Bưu chính công ích sẽ chuyển đến địa chỉ đã được công dân đăng ký trước đó. Thao tác cuối cùng, công dân chọn mục “Đăng ký dịch vụ” để được nhận kết quả tại nhà:
Thông tin đăng ký sẽ được gửi đến hộp thư điện tử và số điện thoại mà Công dân đã điền lúc đăng ký tài khoản.

5. Hướng dẫn thủ tục Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Người có công hoặc thân nhân đang hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi nếu không có điều kiện trực tiếp nhận trợ cấp, phụ cấp thì phải lập giấy ủy quyền. Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận và xác nhận vào giấy ủy quyền
Sau khi đã đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam, người dùng đã có thể nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Để thực hiện nộp hồ sơ, người dùng thực hiện các bước theo trình tự sau:
Bước 1: Chọn Nộp hồ sơ trực tuyến hoặc Dịch vụ công trực tuyến:
Bước 2: Chọn đơn vị tiếp nhận; Chọn Ngành- Lĩnh vực: Người có công. Nhập từ khoá của dịch vụ công “Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi” vào ô Nhập từ khoá tìm kiếm, hoặc chọn nút Dịch vụ công trực tuyến và tìm kiếm trong danh sách. Sau đó nhấn chọn Nộp hồ sơ:
Bước 3: Sau khi nhấn nút Nộp hồ sơ ở mục thủ tục cần thực hiện, công dân tiếp tục lần lượt đính kèm các file hồ sơ theo hướng dẫn, gồm: Giấy ủy quyền.
Bước 4: Nếu có các hồ sơ kèm theo khác, công dân tải hồ sơ lên. Công dân tiếp tục chọn “Nộp hồ sơ”:
Khi đó, màn hình hiển thị thông báo nộp hồ sơ thành công, người dùng kiểm tra email, điện thoại, zalo đã đăng ký để nhận các thông báo về tiếp nhận và tình trạng giải quyết hồ sơ. Người dùng có thể xem lại thông tin hồ sơ hoặc lưu để chỉnh sửa hồ sơ trước khi nộp. Mã hồ sơ được sử dụng để tra cứu, giao dịch trong quá trình giải quyết hồ sơ.
+ Nộp hồ sơ trực tuyến qua điện thoại thông minh.
Hộ kinh doanh có nhu cầu nộp hồ sơ trên điện thoại thông minh thực hiện theo các trình tự sau:
Bước 1: Trên điện thoại thông minh, truy cập địa chỉ https://dichvucong.quangnam.gov.vn.
 Tại màn hình trang chủ chọn biểu tượng hình người
Bước 2: Chọn đăng nhập và tiến hành đăng nhập bằng tài khoản người dùng đã đăng ký:
Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, chọn Nộp hồ sơ trực tuyến hoặc Dịch vụ công trực tuyến.
Bước 4: Tìm kiếm dịch vụ công muốn thực hiện bằng cách nhập từ khoá của dịch vụ công vào ô Nhập từ khoá tìm kiếm, hoặc chọn nút Dịch vụ công trực tuyến và tìm kiếm trong danh sách, sau đó nhấn chọn Nộp hồ sơ.
Bước 5: Tại màn hình Nộp hồ sơ trực tuyến, đính kèm các file thành phần hồ sơ theo yêu cầu rồi nhấn nút Nộp hồ sơ.
Khi đó, màn hình hiển thị thông báo nộp hồ sơ thành công, người dùng kiểm tra email, điện thoại, zalo đã đăng ký để nhận các thông báo về tiếp nhận và tình trạng giải quyết hồ sơ.
 

Nguồn tin: Ban biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
NGƯỜI PHÁT NGÔN
NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ tên: HỒ ANH TRUNG
Chức vụ: Chủ tịch xã
ĐT: 0911847650
Email: hoanhtrung@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?

Ủy ban nhân dân xã Quế Long
Số điện thoại đường dây nóng
Công khai xử lý hồ sơ
Giấy mời họp
Nghị quyết đại hội
Văn hóa Quế sơn
Tra cưu văn bản huyện
Phần mềm quản lý CBVC
Văn bản

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định số về quy chế thi đua khen thưởng xã

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 937 | lượt tải:309

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định ban hành quy chế lễ tang xã Quế Long

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 896 | lượt tải:707

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1609 | lượt tải:703

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1330 | lượt tải:204

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1741 | lượt tải:272

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1538 | lượt tải:212

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1736 | lượt tải:227

318/QĐ-TTg

Quyết định 318 của Thủ tướng chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao gia đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1228 | lượt tải:256

263/QĐ-TTg

Quyết định 263 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1723 | lượt tải:374

90/QĐ-TTg

Quyết định 90 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1654 | lượt tải:408
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây