Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2024 | 18:04
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Long tổ chức Hội nghị lần thứ 19, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thứ bảy - 18/03/2023 07:48
Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” trong giai đoạn 2003 – 2023; Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Đánh giá kết quả hoạt động công tác mặt trận xã quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2023.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Long tổ chức Hội nghị lần thứ 19, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Long tổ chức Hội nghị lần thứ 19, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào sáng ngày 15/3/2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thái Văn Minh- Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đồng chí Trần Thị Bích Liên- Phó bí thư thường trực- Trưởng khối dân vận Đảng ủy, cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí BTV Đảng ủy, TTHĐND, UBND, đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã, các thành viên UBMT xã khóa X và bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ đoàn kết của 4 thôn và các tập thể được khen thưởng trong kết quả thực hiện Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” trong 20 năm qua (2003 – 2023).
Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, sự đồng thuận của nhân dân nên ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ” tại các thôn được tổ chức tốt, đã quy tụ, tập hợp được tất cả các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã tham gia. Đây là hoạt động tuyên truyền, về truyền thống lịch sử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc để nâng cao hơn nữa nhận thức của nhân dân về truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng và trong giai đoạn hiện nay, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận trong thời kỳ mới. Đồng thời, việc tổ chức Ngày hội thông qua đó nhằm đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Công tác vận động xây dựng Quỹ “ Vì người nghèo” và các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt các Cuộc vận động và phong trào; đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để xây dựng thôn thành công thôn Nông thôn mới và NTM kiểu mẫu.
 Công tác giám sát và phản biện xã hội, công tác góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền đã được MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt. Trong 10 năm qua đã tổ chức giám sát chuyên đề 24 cuộc cùng với việc giám sát nhiều công trình được đầu tư xây dựng tại địa phương. Tổ chức nhiều cuộc phản biện góp ý vào các dự thảo, phương án liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Nông thôn mới, khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tham gia góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, tổ chức các diến đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Tổ chức 8 cuộc đối thoại trực tiếp giữa nhân dân với Bí thư Đảng ủy – chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND về những nội dung mà nhân dân quan tâm.
Trong 03 tháng đầu năm 2023, Mặt trận xã và các khu dân cư đã đẩy mạnh thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Xây dựng Nông thôn mới, thôn NTM kiểu mẫu”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”…
Đã phối hợp tổ chức các hoạt động VHVN – TDTT, giao lưu dân vũ và đặt biệt là phối hợp tổ chức thành công đêm văn nghệ mừng Đảng, đón xuân 2023…
Ban Thường trực UBMT xã cùng với các tổ chức thành viên và Ban CTMT các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục duy trì và phát triển mới các mô hình tự quản như: hình khu dân cư “Bình yên, sáng, xanh, sạch, đẹp mô hình “Tủ quần áo dành tặng người nghèo”, mô hình “Thùng tiền nhân đạo”, mô hình “Nhà sạch,vườn đẹp, kinh tế phát triển”...
Tổ chức vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện giao nộp các khoản nghĩa vụ công dân, vận động quỹ vì người nghèo, đồng thời quan tâm chăm lo hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật. Đã làm cầu nối để công ty Thịnh Thuận Quảng Nam tặng 40 suất quà với trị giá 20 triệu đồng cho học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn trên địa bàn xã.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thái Văn Minh – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ghi nhận những kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, trong việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, trong công tác thực hiện nhiệm vụ quý 1/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Long. Qua đó, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban công tác mặt trận các thôn phát huy kết quả đạt đươc, khắc phục những tốn tại, hạn chế, khó khăn để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian đến. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. Quan tâm chăm sóc, giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn. Chú trọng vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát huy dân chủ cơ sở; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò giám sát của ban Thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng; nâng cao chất lượng, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận từ xã đến các thôn.
Nhân dịp này, Ban Thường trực UBMT xã đã đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khen thưởng khu dân cư thôn Lộc Thượng và trao tặng giấy khen cho 3 khu dân cư Xuân Quê, Lãnh An, Trung Thượng đã có thành tích thực hiện tốt ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư trong 20 năm qua.
tk 20 nam ngay hoi ddk

Nguồn tin: Mỹ Hạnh - Chủ tịch UBMT xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
NGƯỜI PHÁT NGÔN
NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ tên: HỒ ANH TRUNG
Chức vụ: Chủ tịch xã
ĐT: 0911847650
Email: hoanhtrung@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?

Ủy ban nhân dân xã Quế Long
Số điện thoại đường dây nóng
Công khai xử lý hồ sơ
Giấy mời họp
Nghị quyết đại hội
Văn hóa Quế sơn
Tra cưu văn bản huyện
Phần mềm quản lý CBVC
Văn bản

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định số về quy chế thi đua khen thưởng xã

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 810 | lượt tải:253

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định ban hành quy chế lễ tang xã Quế Long

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 753 | lượt tải:604

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1490 | lượt tải:672

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1231 | lượt tải:199

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1635 | lượt tải:261

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1419 | lượt tải:194

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1630 | lượt tải:214

318/QĐ-TTg

Quyết định 318 của Thủ tướng chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao gia đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1142 | lượt tải:246

263/QĐ-TTg

Quyết định 263 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1601 | lượt tải:349

90/QĐ-TTg

Quyết định 90 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1484 | lượt tải:386
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây