Thứ tư, ngày 19 tháng 06 năm 2024 | 19:22
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

QUY CHẾ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGHĨA TRANG NHÂN DÂN (NTND)TẠI THÔN TRUNG THƯỢNG XÃ QUẾ LONG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Thứ tư - 13/06/2018 23:38
QUY CHẾ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGHĨA TRANG NHÂN DÂN (NTND)TẠI THÔN TRUNG THƯỢNG XÃ QUẾ LONG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ QUẾ LONG                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số: …./QC-UBND Quế Long, ngày       tháng       năm 2018
  
QUY CHẾ
TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGHĨA TRANG
NHÂN DÂN (NTND)TẠI THÔN TRUNG THƯỢNG XÃ QUẾ LONG
GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Ban hành kèm theo quyết định số: ……/QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2018 của UBND xã Quế Long, huyện Quế Sơn, Quảng Nam)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng
Quy chế này được quy định tổ chức thực hiện đối với người qua đời đang sinh sống tại thôn hoặc có nguyên quán tại thôn Trung Thượng.
Ngoài ra còn được áp dụng cho việc cải táng người quá cố xa xứ, nay gia đình có nguyện vọng đưa về địa phương (theo nguyên quán người liên quan đang sinh sống/ người được cải táng) được đa số nhân dân tại thôn thống nhất. Trường hợp đặc biệt khác có sự thống nhất của BND thôn và UBND thống nhất quyết định.
Điều 2: Nguyên tắc thực hiện việc mai táng
Mọi người quá cố khi được đưa vào nghĩa trang của thôn đều có diện tích cho mỗi mộ phần như nhau (Dài: 3,5m, rộng: 2m, cao: 2m tính luôn bậc cấp, kể cả độ sâu). Theo một hướng nhất định (Do nhân dân thôn thống nhất quyết định).
Người thân của người quá cố phải tuân thủ đầy đủ mọi quy định của địa phương trong việc thực hiện mai táng người thân của mình tại nghĩa trang. Phải thực hiện theo lô, hàng, diện tích đã được quy định trước.
Thực hiện mai táng theo phong tục tập quán, truyền thống của dân tộc, của địa phương, không phô trương, phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, gia đình, chống lãng phí đất.
Phần mộ có 2 phần:
+ Bao gồm ngôi mộ cả nền và bậc cấp
+ Nhà bia, bia ghi danh người quá cố và người thân phụng lập nếu có.
Chiều cao nhà bia tính từ mặt nền lên có độ cao không quá 2m.(Bao gồm các hoạ tiết gắn kết cao nhất)
Tài sản, vật dụng của người quá cố (theo tâm linh) đem theo cho người quá cố được xử lý đốt trực tiếp tại nơi quy định.
Đảm bảo vệ sinh xung quanh ngôi mộ khi hoàn thiện việc xây dựng, sửa chữa. Vật liệu đất đào huyệt dư thừa được thu dọn gọn gàng, tạo khung cảnh trang nghiêm, tôn kính, văn minh, sạch đẹp.
Mặt bằng cố định, tổng khu – lô được xác định điểm cao nhất làm giới hạn (cos tự nhiên). Từ đó hàng mộ được xác định điểm (nền) mặt bằng chung (Điểm cao dao động sau san ủi hiện nay từ 0,1 – 0,2m) để xử lý nền móng cả khu mộ, tạo sự đồng đều cho toàn khu, tránh trường hợp cao thấp giữa các mộ với nhau.
Vật liệu xây dựng mộ: Bằng gạch nung 4/6 lỗ xây tô hoặc đá áp lát hay đá tự nhiên (đá chẻ). Theo đúng hồ sơ thiết kế và thuyết minh được đính kèm (chiều cao mộ, rộng mộ, dài mộ, và cả nền bậc cấp nhà bia…)
Điều 3: Tổ chức, quản lý
* Thành lập Ban quản trang
Trưởng thôn - trưởng ban là người chịu trách nhiệm chung và chịu trách nhiệm trước UBND xã, trong việc quản lý, quán xuyến dân cư của toàn thôn. Chức năng, nhiệm vụ của trưởng thôn bao gồm tất cả trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế xã hội, an ninh trật tự và an sinh xã hội trong toàn thôn.
Các thành viên khác của Ban chịu sự phân công quản lý của trưởng ban. (Có quyết định thành lập Ban quản trang của NTND thôn Trung Thượng riêng).
* Nhiệm vụ của Ban quản trang
Ban quản trang có trách nhiệm giúp UBND trong công tác quản lý, theo dõi việc thực hiện quy chế, nội quy khu NTND tại thôn. Phát hiện kịp thời các dấu hiệu sai phạm khi người thân của người quá cố xây dựng phần mộ không đúng quy định của xã.
Giải quyết việc tu sửa, xây dựng mới các phần mộ tại nghĩa trang. Hướng dẫn người thân của người quá cố thực hiện việc mai táng theo lô, hàng cụ thể, đảm bảo diện tích, quy cách phần mộ (cả nhà bia)
Báo cáo kịp thời cho UBND xã khi có người quá cố đưa vào an táng tại nghĩa trang để UBND xã cử cán bộ Địa chính môi trường phối hợp cùng Ban quản trang cắm mốc, đo, kiểm tra thực địa giao mặt bằng
Lập sổ mộ phần theo dõi hàng năm, hướng dẫn gia đình người quá cố thu dọn gọn gàng sau khi xây dựng xong phần mộ (Tài sản của người quá cố được gia đình đưa theo, đất đào huyệt thừa, vật liệu xây dựng,…)
Hướng dẫn việc đốt vàng mã đúng nơi quy định, đảm bảo công tác phòng cháy rừng lân cận, tạo mỹ quan, toàn khu sạch, đẹp, văn minh phù hợp với xã Nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020 của xã Quế Long.
Họp nhân dân thống nhất khai thác, sử dụng và quản lý phù hợp diện tích đất nghĩa trang khi chưa sử dụng đến, bảo đảm mục đích chính là chôn cất người khi qua đời không bị ảnh hưởng hoặc thay đổi phá hủy phần diện tích nghĩa địa.
* Nhiệm vụ của cán bộ phụ trách Địa chính – môi trường
Tham mưu cho UBND xã về việc triển khai thực hiện quy chế này, đồng thời BND thôn, BQT thôn thực hiện công tác định vị, bàn giao mặt bằng, hướng dẫn quy cách xây dựng cho từng trường hợp nhằm ngăn chặn việc tự ý cơi nới mở rộng diện tích xây dựng, làm ảnh hưởng quy hoạch chung của từng lô mộ.
* Trách nhiệm của người thân người quá cố
Tuân thủ nghiêm quy chế quản lý sử dụng NTND tại thôn, thực hiện đúng hướng dẫn của BQT thôn về định vị địa điểm, diện tích được sử dụng, quy cách xây dựng mộ, đảm bảo vệ sinh môi trường sau khi an táng xong.
Khi có người thân qua đời phải báo cho BND thôn, BQT để có kế hoạch sắp xếp bố trí thời gian cùng với gia đình định vị và giao mặt bằng an táng. Nếu vị trí mộ cao hơn vị trí cao trung bình của toàn khu thì gia đình có trách nhiệm san ủi cho bằng với mặt bằng chung.
Khoảng cách giữa 2 nền mộ là 0,3m. Mỗi bên được đổ bê tông rộng 0,15m. Người an táng sau thực hiện tương tự nhưng phải đảm bảo không làm hư hỏng phần mộ của người an táng trước
CHƯƠNG II
TỔ CHỨC THỰC HIỆN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG THÔN
Điều 4: NTND thôn Trung Thượng là nghĩa trang đầu tiên của xã được quy định, đầu tư xây dựng (bước 1 là giải phóng mặt bằng) tổng diện tích sử dụng:1.600m2, DTXD: 1.500 m2.
Bằng nguồn vốn từ NS xã đầu tư xây dựng
Được quy hoạch thành 2 phân khu: do địa hình không bằng phẳng, mỗi phân khu được chia thành nhiều lô hàng và được đánh số thứ tự.
Khi người quá cố đưa vào khu nghĩa trang thì không phân biệt tuổi tác phải tuân theo sự bố trí sắp xếp của BQT. Tuyệt đối không có sự ưu tiên cho bất kỳ trường hợp nào.
Để đảm bảo vệ sinh môi trường cho người an táng sau cũng như hài cốt cho người an táng trước thì việc xếp mộ định vị tịnh tiến – đối xứng ngang theo thứ tự hàng đã quy định (Định vị theo tịnh tiến đối xứng thì mộ cuối cùng của lô hàng đầu tiên có thời gian cách nhau ít nhất là từ 3-5 năm trở lên)
Trường hợp cải táng được thực hiện như an táng.
Trường hợp di dời: Trong phân khu hoặc lô hàng có sự di chuyển đi nơi khác theo nguyện vọng của người thân tại phần mộ được cất bốc đi gia đình phải hoàn trả lại mặt bằng nguyên trạng.
Trường hợp trong gia đình có ông/bà, cha/mẹ có độ tuổi từ 75 trở lên có 1 trong 2 người qua đời thì được xem xét phân chia liên hoàn liền kề nhau trong 1 phân khu. Tránh trường hợp chôn cất theo gia đình làm ảnh hưởng quỹ đất chung của NT.
Điều 5: Nghĩa vụ của gia đình người an táng tại NTND thôn
Để tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình MTQG về XD Nông thôn mới và nâng chuẩn các tiêu chí NTM đã đạt theo quy định tại Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 về việc ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.
Trong đó có TC 17 về môi trường và 17.4 về nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch, vì vậy việc Quy hoạch để XD nghĩa trang đòi hỏi nguồn kinh phí tương đối lớn để xây dựng NT phù hợp, khang trang, hợp vệ sinh theo quy định chung.
Hiện tại, UBND mới chỉ san ủi được mặt bằng tổng thể, còn một số hạng mục kế tiếp chưa đủ kinh phí thực hiện trước mắt đó là:
- Bờ chắn từng khu (chống xói mòn)
- Bờ chắn toàn bộ nghĩa trang
- Đường vào nghĩa trang và cổng
- Xây dựng nơi đốt vàng mã, vật dụng người quá cố (áo quần, chăn mền,…)
Để giải quyết những hạng mục trước mắt tại NTND thôn Trung Thượng giai đoạn 2018-2020, thì mỗi phần mộ an táng tại NTND thôn phải hỗ trợ: 350.000 đồng cùng với nguồn của NS xã tiếp tục đầu tư từng hạng mục kế tiếp. (Dự kiến, phải họp nhân dân)
Xây dựng NTND theo quy hoạch được duyệt là nhiệm vụ quan trọng và là trách nhiệm chung của toàn dân nói chung nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường đảm bảo phòng chống ô nhiễm nguồn nước, không khí, ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh trong quá trình phân huỷ. Đồng thời thể hiện sự tôn kính, nghĩa cử cao đẹp của người thân cũng như người dân đối với người đã khuất.
Điều 6: Trách nhiệm của toàn dân
NTND là công trình công cộng phục vụ tại địa phương do vậy mọi người cần phải có trách nhiệm bảo vệ, quản lý công trình.
Khi có người thân qua đời đưa vào an táng tại nghĩa trang thì phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của quy chế sử dụng nghĩa trang.
CHƯƠNG III
QUẢN LÝ KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGUỒN KINH PHÍ TỪ XÃ HỘI HOÁ
Điều 7: Quản lý và sử dụng kinh phí
Nguồn kinh phí xã hội hoá từ người thân của người quá cố được nộp vào ngân sách xã đúng theo quy định pháp luật ngân sách tại xã.
Thời gian nộp: Trong cùng thời gian người thân trong gia đình làm thủ tục báo tử cho người quá cố. Biên lai thu theo quy định gồm 2 liên: người nộp 1 liên và lưu 1 liên.
Về sử dụng nguồn kinh phí: Toàn bộ nguồn thu phí từ xã hội hoá được trích lại cho ban quản trang 30%. Thời gian giải quyết: 06 tháng chuyển 1 lần (2 lần/năm)
Kinh phí 30% được sử dụng hỗ trợ cho các thành viên trong ban quản trang. (Trong đó có kinh phí văn phòng phẩm). 70% kinh phí thu hồi được sử dụng trong công tác đầu tư xây dựng các hạng mục tại nghĩa trang nhân dân đó.
Điều 8: UBND xây dựng quy chế hoạt động của ban quản trang. Trong ban quản trang, thôn trưởng làm trưởng ban, số lượng ban quản trang là 03 người, số lượng còn lại do trưởng thôn tham mưu để UBND quyết định thành lập.
Ban quản trang là bộ phận trực tiếp tại thôn giúp UBND trong công tác quản lý, bảo vệ, theo dõi cả quá trình hình thành và đi vào hoạt động, phản ánh kịp thời những vướng mắc khi thực hiện quản lý, bảo vệ và sử dụng khi mai táng người quá cố, cải táng, cất bốc, di dời nơi khác nếu có.
CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9: Tổ chức thực hiện
1. Cán bộ địa chính môi trường phối hợp với trưởng thôn và ban quản trang theo dõi, kiểm tra thực hiện quy chế này
2. Cán bộ tư pháp - Tài chính ngân sách chịu trách nhiệm theo dõi trong quá trình vận động xã hội hoá, nộp vào ngân sách xã theo quy chế này và kế hoạch chi trích % về cho ban quản trang hoạt động.
3. LĐTBXH-GDDTE phối hợp theo dõi cũng như tham mưu UBND giải quyết các chế độ liên quan khi có người qua đời trên địa bàn xã để có kế hoạch tổ chức lễ tang theo quy chế của UBND.
4. Trưởng thôn: có trách nhiệm giúp UBND quản lý, hướng dẫn cụ thể cho gia đình khi có người qua đời đưa vào an táng tại NTND thôn.
Lập sổ mộ phần theo dõi trùng khớp sơ đồ mộ phần tại NT.
Ban quản trang: Cùng với cán bộ ĐC-MT của xã định vị giao mặt bằng cho thân nhân người qua đời, hướng dẫn theo dõi việc thực hiện mai táng của gia đình người thân.
5. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có nội dung điều khoản nào chưa phù hợp thì Trưởng thôn và BQT tham mưu kịp thời để UBND có kế hoạch điều chỉnh cho hợp lý.
Trên đây là quy chế hoạt động của Nghĩa trang nhân dân thôn Trung Thượng

       Nơi nhận :                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
       - Như điều 3;                                                                                CHỦ TỊCH
       - Lưu VT.                                                                                                                             
                                                                                                                                                                
                                                                                             

                                                                                   Hồ Anh Trung                
 

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 3.8 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
NGƯỜI PHÁT NGÔN
NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ tên: HỒ ANH TRUNG
Chức vụ: Chủ tịch xã
ĐT: 0911847650
Email: hoanhtrung@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?

Ủy ban nhân dân xã Quế Long
Số điện thoại đường dây nóng
Công khai xử lý hồ sơ
Giấy mời họp
Nghị quyết đại hội
Văn hóa Quế sơn
Tra cưu văn bản huyện
Phần mềm quản lý CBVC
Văn bản

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định số về quy chế thi đua khen thưởng xã

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 795 | lượt tải:247

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định ban hành quy chế lễ tang xã Quế Long

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 748 | lượt tải:602

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1486 | lượt tải:672

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1227 | lượt tải:198

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1631 | lượt tải:261

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1416 | lượt tải:194

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1627 | lượt tải:214

318/QĐ-TTg

Quyết định 318 của Thủ tướng chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao gia đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1136 | lượt tải:245

263/QĐ-TTg

Quyết định 263 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1597 | lượt tải:349

90/QĐ-TTg

Quyết định 90 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1474 | lượt tải:383
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây