Chủ nhật, ngày 14 tháng 07 năm 2024 | 03:17
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Tổng kết công tác Mặt trận năm 2021, thống nhất chương trình hành động năm 2022

Thứ ba - 28/12/2021 22:10
Sáng ngày 28/12/2021, Quế Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2021, đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lý Xuân Phong- Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, TTHĐND, UBND, các tổ chức thành viên của MTTQ xã, đại biểu các ban, ngành, hội, đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng BCTMT, Tổ trưởng dân cư của 04 thôn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Tổng kết công tác Mặt trận năm 2021,  thống nhất chương trình hành động năm 2022
        Năm 2021, Uỷ ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nổi bậc là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Xây dựng Nông thôn mới, khu dân cư NTM kiểu mẫu”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư; Tiếp tục duy trì và phát triển mới các mô hình tự quản ở khu dân cư như: Mô hình khu dân cư “Bình yên, sáng, xanh, sạch, đẹp” mô hình “Tủ quần áo dành tặng người nghèo”, mô hình “Thùng tiền nhân đạo”, mô hình “Nhà sạch,vườn đẹp, kinh tế phát triển”... Tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng vững chắc Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; Chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19; Tích cực tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2021-2026; Công tác an sinh xã hội và các hoạt động vì người nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công được thực hiện có hiệu quả.
         Tổ chức tuyên truyền vận động ủng hộ 46.335.000 đồng tiền mặt cùng hàng hóa nhu yếu phẩm cho công tác phòng chống dịch Covid 19 và bà con nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Tổ chức các họat động thăm hỏi tặng quà, động viên hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn và sinh viên nghèo vượt khó học giỏi nhân các dịp lễ tết với 333 suất quà trị giá 230 triệu đồng. Vận động “Quỹ vì người nghèo” được 29.736.000 đồng;  Hỗ trợ sửa chữa 01 nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo với tổng số tiền 20 triệu đồng, hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đau ốm nặng, bệnh tật, học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng số tiền hơn 64 triệu đồng, đề nghị UBMT cấp trên hỗ trợ 6 ngôi nhà từ nguồn quỹ cứu trợ với tổng số tiền 240 triệu đồng và trao 4 con bò giống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền 60 triệu đồng. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa khác đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của BCH Đảng bộ xã đề ra.
        Với sự nỗ lực phấn đấu, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã được xếp loại Xuất sắc và xếp thứ nhất trong 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2021.
        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lý Xuân Phong - Ủy viên ban Thường vụ huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Long. Qua đó, năm 2022 đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Ban công tác mặt trận các khu dân cư tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. Quan tâm chăm sóc, giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn. Chú trọng vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Phát huy dân chủ cơ sở; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường giám sát, phản biện xã hội tại địa phương; nâng cao chất lượng, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận từ xã đến các khu dân cư.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
Khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
         Nhân dịp này, Ban Thường trực UBMT xã đã đề nghị và trao tặng giấy khen cho 8 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động và công tác Mặt trận năm 2021./.
 

Nguồn tin: Mỹ Hạnh - Chủ tịch UBMT xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
NGƯỜI PHÁT NGÔN
NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ tên: HỒ ANH TRUNG
Chức vụ: Chủ tịch xã
ĐT: 0911847650
Email: hoanhtrung@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?

Ủy ban nhân dân xã Quế Long
Số điện thoại đường dây nóng
Công khai xử lý hồ sơ
Giấy mời họp
Nghị quyết đại hội
Văn hóa Quế sơn
Tra cưu văn bản huyện
Phần mềm quản lý CBVC
Văn bản

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định số về quy chế thi đua khen thưởng xã

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 937 | lượt tải:309

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định ban hành quy chế lễ tang xã Quế Long

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 896 | lượt tải:707

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1609 | lượt tải:703

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1330 | lượt tải:204

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1741 | lượt tải:272

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1538 | lượt tải:212

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1736 | lượt tải:227

318/QĐ-TTg

Quyết định 318 của Thủ tướng chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao gia đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1227 | lượt tải:256

263/QĐ-TTg

Quyết định 263 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1723 | lượt tải:374

90/QĐ-TTg

Quyết định 90 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1654 | lượt tải:408
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây