Chủ nhật, ngày 14 tháng 07 năm 2024 | 03:34
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

BÁO CÁO TỔNG KẾT UBND 2019

BÁO CÁO Kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Số kí hiệu số 102/BC-UBND
Ngày ban hành 11/12/2019
Thể loại Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành UBND xã Quế Long
Người ký Hồ Anh Trung

Nội dung

UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    XÃ QUẾ LONG                                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
   Số:       /BC-UBND                                Quế Long, ngày       tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO
 

Kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội –

 quốc phòng an ninh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020


 
 
 

Phần I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ
PHÁT TRIỂN KTXH-ANQP NĂM 2019
Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 UBND huyện Quế Sơn giao, các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết của BCH Đảng bộ và HĐND xã đã đề ra. Trên cơ sở đó UBND xã đã xây dựng chương trình kế hoạch để thực hiện, đồng thời phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể từ xã đến thôn tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, tập trung chỉ đạo các ngành, các thôn tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. Qua một năm, tranh thủ những mặt thuận lợi, khắc phục những khó khăn, toàn xã đã phấn đấu đạt được những kết quả như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2019
1. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 181.644,703 triệu đồng (đã trừ chi phí), đạt 115% KH năm, tăng 13% so với năm 2018 (Nghị quyết HĐND xã đề ra tăng 12% trở lên), trong đó:
- Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp ước đạt 43.503 triệu đồng đạt 100 % KH năm, tăng 5% so với năm 2018 (Nghị quyết HĐND xã đề ra tăng 5-6% trở lên).
- Giá trị tiểu thủ công nghiệp - thương mại - dịch vụ - xây dựng ước đạt 8.738 triệu đồng đạt 100,01% KH năm, tăng 20% so với năm 2018 (Nghị quyết HĐND xã đề ra tăng 20% trở lên).
          - Giá trị thu nhập khác ước đạt 129.903 triệu đồng đạt 100,07% KH, tăng 15% so với năm 2018 (Nghị quyết HĐND xã đề ra tăng 15% trở lên).
          2. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 2.246,1 tấn, đạt 106% KH, tăng 8,6% so với năm 2018 (Nghị quyết HĐND xã đề ra ổn định 2.212 tấn trở lên).
          3. Lương thực bình quân đầu người 489,35kg, đạt 99% KH, tăng 18,95 kg so với năm 2018(Nghị quyết HĐND xã đề ra ổn định 490kg/người/năm trở lên).
          4. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm, tăng 4 triệu đồng so với năm 2018.
5. Thu ngân sách xã đạt 186,86% KH, giảm 5,6% so với năm 2018; Chi ngân sách đạt 175,98%KH, giảm 2,5% so với năm 2018. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 1.812.893.000 đồng, chiếm 15,9% so với tổng chi của năm.
6. Tiêu chí Nông thôn mới giữ vững, tiếp tục đầu tư nâng chuẩn 19/19 tiêu chí, đạt 100%KH; Tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt 8/10 tiêu chí, đạt 100%KH.
7. Tỷ lệ hộ nghèo là 5,38%, giảm 2,03% so với năm 2018 và đạt 650% chỉ tiêu huyện giao (giảm 26/4 hộ nghèo); Tỷ lệ hộ cận nghèo là 3,27%, giảm 0,78% so với năm 2018 và đạt 100% chỉ tiêu huyện giao (giảm 10/10 hộ cận nghèo).
8. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 7,85% (22/280 trẻ), giảm 0,24% so với năm 2018; Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi là 12,14% (34/280 trẻ), giảm 0,18% so với năm 2018; Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vacxin đạt 100% KH (68/68 trẻ).
9. Tỷ suất sinh thô là 10,17%o (42/4.130), tăng 1,92%o so với năm 2018 (Nghị quyết HĐND xã đề ra giảm 0,15 %o);  Có  01/4  thôn không vi phạm chính sách dân số; Tỷ lệ sinh con thứ 3+ là 21,43 % (9/42 phụ nữ), giảm 2,1% so với năm 2018 (Nghị quyết HĐND xã đề ra giảm từ 1% trở lên); Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai đạt 69,84% KH (204/222 biện pháp).
10. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học Mẫu giáo 91/140 trẻ, đạt 65%; Tỷ lệ học sinh đi học Mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%; Duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở .
11. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,02% KH (Nghị quyết HĐND xã đề ra đạt 95 %);.
12. Duy trì danh hiệu cơ quan văn hoá, xã văn hóa Nông thôn mới; 04/04 thôn, 04/04 tộc duy trì và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, tộc họ văn hóa, đạt 100% KH; 963 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ 88,66% (Nghị quyết HĐND xã đề ra đạt 95 %).
13. Giao quân đạt 100%KH (9/9 thanh niên). Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
II. KẾT QUẢ CỤ THỂ TRÊN CÁC LĨNH VỰC
          1. LĨNH VỰC KINH TẾ
1.1. Sản xuất nông nghiệp
a) Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt 450,02ha, đạt 96,15% KH; tổng sản lượng 2.246,1 tấn, đạt 106% KH, tăng 8,6% so với năm 2018[1],các loại cây trồng khác có năng suất và sản lượng đạt khá[2]. Phối hợp với trung tâm kỷ thuật nông nghiệp huyện kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã[3].Triển khai Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2017-2020[4]. Phối hợp với Hội nông dân xã tổ chức tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2019 và tham gia hội chợ quảng bá sản phẩm nông nghiệp tại huyện Quế Sơn đạt giải nhất toàn huyện.
b) Chăn nuôi: Trong năm, tình hình chăn nuôi có nhiều biến động do bệnh dịch tả Lợn Châu Phi xuất hiện, bùng phát và lây lan trên địa bàn 4 thôn (xuất hiện bệnh từ ngày 27/7). UBND xã tập trung chỉ đạo các ban ngành, 4 thôn triển khai thực hiện các biện pháp để dập dịch như phun hóa chất, rải vôi khử trùng và thực hiện đúng quy trình thống kê, tiêu hủy, lập hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ cho các hộ có lợn bị tiêu hủy bắt buộc do mắc bệnh. Đến nay, tổng số lợn mắc bệnh, chết, tiêu hủy là 88 con/27 hộ với tổng trọng lượng là 5.562 kg[5]. Triển khai phun thuốc tiêu độc khử trùng và tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đạt ngưỡng an toàn[6]. Tổng đàn gia súc, gia cầm: 71.662 con, tăng 1.990 con so với năm 2018 (tính đến thời điểm 15/11/2019)[7].
1.2. Về lâm nghiệp:
         Tăng cường các biện pháp để bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2019; Xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên theo Quyết định 266 ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam trình UBND huyện phê duyệt; Phối hợp với Trạm kiểm lâm tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý hành chính 01 trường hợp tự ý đốt thực bì trong rừng phòng hộ, chân Đèo Le thôn Trung Thượng xử phạt với số tiền 3,4 triệu đồng, 02 trường hợp tự lấn chiếm rừng[8]. Công tác kiểm tra, giám sát khai thác gỗ vườn, gỗ rừng trồng được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ. Trong năm tổng diện tích nhân dân khai thác khoảng 79ha, sản lượng khai thác gỗ ước đạt 5.530 m3, ước tính thu nhập 4,950 triệu đồng.
1.3. Thủy lợi và phòng chống thiên tai
- Thủy lợi: Thường xuyên phối hợp với thủy lợi Hồ Giang điều tiết nước tưới tiết kiệm, hợp lý, tu sửa, nạo vét hệ thống kênh mương đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Phối hợp với Công ty khai thác thủy lợi Quảng Nam khắc phục sự cố tại hồ chứa nước Hố Giang. Chỉ đạo HTX nông nghiệp Quế Long hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục triển khai thi công nâng cấp đập Cây Gạo.
- Kiên cố hóa kênh mương: Trong năm đã đầu tư 180 m kênh từ nguồn vốn trung hạn với số tiền 109.492.000 đồng[9], nâng tổng mức km kênh mương được cứng hóa lên 20,184 km/21,94 km.
- Công tác phòng chống thiên tai: xây dựng và triển khai phương án phòng chống hạn phù hợp, đồng thời vận động nhân dân tận dụng tối đa các nguồn nước để chống hạn. Hoàn thành phương án sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, củng cố các quyết định BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công thành viên phụ trách từng thôn, để khi có tình huống xảy ra kịp thời ứng phó. Thu quỹ Phòng chống thiên tai đạt chỉ tiêu huyện giao[10].
1.4. Về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và xây dựng KDCNTM kiểu mẫu:
a)  Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới
Giải ngân nguồn vốn phát triển sản xuất và triển khai mô hình chăn nuôi gà thả vườn năm 2018 đạt hiệu quả[11]; Tổng kết tình hình thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018. Hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình năm 2018. Họp thống nhất và triển khai sử dụng nguồn vốn duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí NTM.  Duy trì các tiêu chí NTM đã đạt chuẩn. Tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Tham mưu sử dụng nguồn vốn sự nghiệp mua sắm máy chiếu, bổ sung các dụng cụ thể dục, thể thao đặt tại TTVH xã [12]. Triển khai xây dựng tuyến điện đường từ cầu Sông Lĩnh đến Cổng chào Quế Phong với chiều dài 900m. Phối hợp với HTX NN Quế Long hoàn thiện dự án chăn nuôi gà thả vườn trình thẩm định[13]. Hợp đồng, giao nguồn vốn PTSX năm 2019 cho HTX NN Quế Long chủ trì thực hiện dự án.
Tiếp tục phối hợp với UBMT và các đoàn thể xã triển khai thực hiện vận động nhân dân chỉnh trang vườn nhà, tường rào, đường làng, ngõ xóm. Thực hiện đảm bảo kế hoạch phối hợp giữa UBND, Mặt trận các đoàn thể về thực hiện ngày nông thôn mới với tiêu chí “Sáng, xanh, sạch, đẹp[14].
 b) Về xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu:
Kiểm tra, nghiệm thu 15 vườn mẫu và 07 hộ di dời chuồng trại và giải ngân cho nhân dân giai đoạn 1. Hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân trồng hàng rào xanh, trồng hoa. Điều chỉnh phương án khu dân cư NTM kiểu mẫu sau khi sáp nhập thôn. Đôn đốc Ban phát triển thôn thực hiện ngày nông thôn mới hàng tháng, sửa chữa đường điện chiếu sáng tại Lộc Sơn, mua sắm bàn, ghế và các dụng cụ thiết yếu để phục vụ sinh hoạt cho khu dân cư, trồng cây xanh, trồng hoa ở các tuyến đường[15].
1.5. Về TTCN- TMDV-XD: Hoạt động thương mại trên địa bàn diễn biến bình thường, giá cả ổn định, đảm bảo các mặt hàng tiêu dùng phục vụ cho nhân dân. Tham gia dự hội thảo về xây dựng và phát triển Nhãn hiệu sản phẩm “Gà tre Đèo le”.
1.6.  Về Tài chính- xây dựng cơ bản
a) Tài chính:
- UBND xã chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm gắn với điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm theo cơ chế phân cấp, phân bổ khoán đúng theo luật ngân sách.
+ Tổng thu ngân sách xã năm 2019 là: 12.155.736.721 đồng, đạt 186,86% KH giảm hơn cùng kỳ năm 2018 là 5,6%[16].
          + Thu quỹ công chuyên dùng năm 2019 là: 253.280.000 đồng đạt 100,4 % kế hoạch đề ra[17].
          - Chi ngân sách kịp thời đảm bảo giải quyết kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.
+ Tổng chi ngân sách năm 2019 là: 11.353.173.135 đồng, đạt 175,58%KH giảm hơn so cùng kỳ năm 2018 là 2,5%[18].  
+ Chi quỹ công chuyên dùng năm 2019:  217.630.000 đồng[19].
b) Về xây dựng cơ bản:
          Phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể tập trung vận động nhân dân hiến đất đai, hoa màu, giải phóng mặt bằng để thi công các công trình xây dựng cơ bản[20]. Tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng[21]. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự toán và mở mã số công trình các tuyến kênh loại III năm 2019 thuộc nguồn vốn trung hạn 2018-2020[22];
1.7. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường
a) Quản lý đất đai:
Trong năm 2019, công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở,  chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển mục đích… được thực hiện đúng quy định[23].Phối hợp với Phòng tài nguyên môi trường cắm mốc khu quy hoạch Nghĩa trang nhân dân Nỗng Nhái bàn giao mặt bằng Công ty xây dựng Thắng Đông để thi công công trình. Tham mưu xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020-2024, xây dựng kế họach đất sử dụng đất năm 2020 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại Chợ cây Bùi.
 b) Môi trường:
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; Vận động nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi. Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn toàn xã;
 Kiểm tra, giải quyết việc chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở sản xuất kinh doanh tại thôn Lãnh An và thôn Trung Thượng theo kiến nghị của nhân dân. Phối hợp UBMT xã tham gia đối thoại trực tiếp với nhân dân thôn Lãnh An về việc quản lý thu gom rác thải. Tham mưu tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân thôn Lộc Thượng và thôn Lãnh An về chọn địa điểm chôn lấp rác thải tạm thời khu vực Hố Kết để giải quyết tình trạng ứ đọng rác thải.
1.8. Về Hợp tác xã nông nghiệp:
Tiếp tục triển khai phương án bảo tồn Gà tre Đèo Le, nhận triển khai vốn gà do BQL xây dựng NTM xã giao, xây dựng phương án OCOP. Triển khai làm thủ tục xây dựng đập Cây gạo theo Quyết định của UBND tỉnh phân bổ. Triển khai kiểm tra các đập dâng trước mùa mưa bão. Điều hành nước tưới cho sản xuất vụ Hè Thu 2019 hợp lý, tiết kiệm. Tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT và bầu giám đốc, phó giám đốc HTX.
2. LĨNH VỰC VĂN HOÁ – XÃ HỘI
2.1. Hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao và truyền thanh:
  a) Hoạt động văn hóa thông tin – thể dục thể thao
  Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và các sự kiện chính trị của tỉnh, huyện, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân[24]. Tập luyện và tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa văn nghệ do huyện tổ chức[25].
b) Phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa:
 Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ” tiếp tục được đẩy mạnh gắn với thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, góp phần quan trọng xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn xã. Tập trung đầu tư, phát triển các thiết chế văn hóa xã, thôn[26].  Các danh hiệu thôn văn hóa, tộc họ văn hóa được duy trì và giữ vững, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 88,66%[27], xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới, cơ quan đạt cơ quan văn hoá. Phối hợp với UBMT xã tổ chức tổng kết xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2018 và 3 năm cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
c) Thông tin truyền thông và đài phát thanh xã
Công tác thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ, tết được thường xuyên thực hiện, tổ chức tiếp sóng đầy đủ các chương trình của đài cấp trên. Kịp thời phát sóng đưa tin các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị, các hoạt động và thông báo của địa phương, định kỳ 04 chương trình/tuần. Xây dựng chương trình và đăng bài trên cổng thông tin điện tử xã.
2.2. Lĩnh vực LĐ-TB&XH
a)Thực hiện chính sách người có công cách mạng
 Công tác chăm lo đời sống và chế độ chính sách cho người có công cách mạng được triển khai thực hiện chu đáo, kịp thời, đúng quy định[28]. Chuyển kịp thời quà của Chủ tịch nước và UBND tỉnh cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán và 27/7[29]. Tổ chức các hoạt động, gặp mặt gia đình và đối tượng người có công cách mạng nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019). Tiếp tục triển khai hoàn thành công tác xây dựng nhà ở cho đối tượng người có công cách mạng theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ[30]. Huy động quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt 103 %KH.
b) Công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội
 Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội[31], thoát nghèo, giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam[32]; Hoàn thành công tác rà điều tra, soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai[33]. Việc triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được thực hiện có hiệu quả. Vận động và phối hợp cùng với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tặng quà cho 505 đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bảo trợ xã hội, hộ gia đình khó khăn với tổng số tiền 248.750.000 đồng.
c) Công tác lao động- việc làm
 Hoàn thành rà soát và nhập tin cung cầu lao động năm 2019[34]. Triển khai Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định 3577 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020. Phối hợp với Hội LHPN xã tổ chức mở lớp đào tạo nghề kỷ thuật chế biến món ăn cho 35 phụ nữ.
2.3. Lĩnh vực Giáo dục
Chất lượng và kết quả giáo dục, đào tạo, tỷ lệ học sinh đạt giải tại kỳ thi ở các cấp ngày càng được nâng cao[35]. Các trường thực hiện giảng dạy đúng chương trình Bộ GDĐT, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới đánh giá học sinh ở các cấp học. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua do các cấp tổ chức. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục, chống mù chữ, kiểm định chất lượng giáo dục được tập trung thực hiện tốt. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục. Tổ chức tổng kết năm học 2018-2019 và tổng kết chương trình hoạt động hè, tổ chức khai giảng năm học mới năm học 2019-2020.
2.4. Lĩnh vực Y tế
Công tác chăm sóc sức khoẻ, khám và điều trị bệnh cho nhân dân được thục hiện đảm bảo[36]. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng vắcxin và cho trẻ uống Vitamin A ngày 1/6[37].  Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai có hiệu quả và đảm bảo tiến độ. Quản lý tốt các bệnh xã hội như: bệnh phong, bệnh tâm thần, bệnh lao; Tổ chức vận động nhân dân thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, xây dựng các công trình vệ sinh, tổ chức tháng an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các quán ăn uống giải khát trên địa bàn xã. Duy trì các tiêu chí về y tế đã đạt được.
2.5. Lĩnh vực dân số, gia đình và trẻ em
- Dân số: Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, quản lý tỷ lệ sinh, sinh con 3+ trở lên được duy trì thường xuyên[38].
- Gia đình – trẻ em: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quan tâm thực hiện, tổ chức tốt các hoạt động nhân tháng hành động vì trẻ em và Tết trung thu 2019[39]. Triển khai vận động quỹ bảo trợ trẻ em năm 2019 đạt 109,5%. Cấp đổi thẻ BHYT  cho trẻ dưới 6 tuổi là 56 trẻ. Thực hiện kế hoạch công tác Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới hiệu quả.
2.6. Công tác cho vay tín dụng
Trong năm, công tác quản lý vốn vay của Ngân hàng CSXH qua kênh Hội, đoàn thể ở xã quản lý được thực hiện tốt[40]. Tổng số tổ tiết kiệm và vay vốn trên toàn xã là 14 tổ, tổng số dự nợ toàn xã là 14.222.750.000 đồng/390 hộ vay. Số dư tiết kiệm huy động được trên toàn xã là 364.328.911 đồng, tỷ lệ tham gia tiết kiệm đạt 98%, tỷ lệ thu lãi đạt 98%.
2.7. Hoạt động của các tổ chức Hội
Trong năm, các tổ chức Hội đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng, cổ cố tổ chức hội; tổ chức tuyên truyền, vận động các hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực thực hiện các kế hoạch, chương trình của các tổ chức hội năm 2019.
Hoàn thành đề án sắp xếp, củng cố tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng trên địa bàn xã. Tiến hành hợp nhất Hội Tù yêu nước và Cựu thanh niên xung phong thành 01 hội, sáp nhập Hội Nạn nhân chất độc da cam vào Hội Chữ thập đỏ, sáp nhập Hội khuyến học vào Hội Cựu giáo chức, Hội Người cao tuổi tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024.
3. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH
3.1. Lĩnh vực quốc phòng và công tác quân sự địa phương
Phối hợp với CA xã tiến hành tuần tra theo kế hoạch phối hợp bảo vệ, nắm bắt địa bàn theo Nghị định 77 giữa công an, quân sự. Xây dựng LLDQ năm 2019 theo đúng quy định của cấp trên. Đã tiến hành xây dựng và biên chế LL theo trung đội, tiểu đội đúng quy định[41]. Tổ chức gặp mặt thanh niên và gia đình thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ và tổ chức đưa 09 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo đảm (01 TN nhập ngũ Công an). Phúc tra và báo cáo danh sách độ tuổi 17 về huyện. Xây dựng kế hoạch đăng ký độ tuổi 17. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho 19 TN. Tham mưu xét duyệt thực lực tại các thôn và xã đúng quy định[42]. Tham mưu tổ chức đăng cai huấn luyện LLDQ năm 2019 đảm bảo. Điều chỉnh hệ thống kế hoạch theo chỉ tiêu trên giao.
3.2. Lĩnh vực ANCT-TTATXH
Tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững và ổn định; Tăng cường tuần tra kiểm soát việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường bộ; triển khai kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm ... trước, trong và sau tết. Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính[43]. Trong năm xảy ra 09 vụ việc vi phạm pháp luật[44]. Thường xuyên mở sổ theo dõi các đối tượng hình sự trên địa bàn[45]. Phối hợp cùng Công an huyện Quế Sơn tổ chức phát động phong trào TDBVANTQ trên địa bàn 2 thôn. Phối hợp với Mặt trận tổ chức diễn đàn nhân dân góp ý cho lực lượng công an.
3.3. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KN-TC
Công tác tiếp dân được thực hiện theo đảm bảo, việc tiếp công dân của TT.HĐND-UBND xã được duy trì và thực hiện theo đúng quy định, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo trong năm 2019. Triển khai niêm yết công khai các thủ tục hành chính và các văn bản mới để nhân dân theo dõi. Xây dựng quy chế hoạt động của tổ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho nhân dân trên địa bàn xã.
3.4. Công tác tư pháp: Làm tốt công tác quản lý hộ tịch, thực hiện Nghị định 23/CP về công tác chứng thực[46].

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Báo cáo"

NGƯỜI PHÁT NGÔN
NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ tên: HỒ ANH TRUNG
Chức vụ: Chủ tịch xã
ĐT: 0911847650
Email: hoanhtrung@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?

Ủy ban nhân dân xã Quế Long
Số điện thoại đường dây nóng
Công khai xử lý hồ sơ
Giấy mời họp
Nghị quyết đại hội
Văn hóa Quế sơn
Tra cưu văn bản huyện
Phần mềm quản lý CBVC
Văn bản

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định số về quy chế thi đua khen thưởng xã

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 937 | lượt tải:309

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định ban hành quy chế lễ tang xã Quế Long

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 896 | lượt tải:707

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1609 | lượt tải:703

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1330 | lượt tải:204

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1741 | lượt tải:272

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1538 | lượt tải:212

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1736 | lượt tải:227

318/QĐ-TTg

Quyết định 318 của Thủ tướng chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao gia đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1227 | lượt tải:256

263/QĐ-TTg

Quyết định 263 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1723 | lượt tải:374

90/QĐ-TTg

Quyết định 90 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1654 | lượt tải:408
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây