Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024 | 01:46
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

HỘI NÔNG DÂN XÃ QUẾ LONG VỚI NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG NHIỆM KỲ QUA

Thứ ba - 21/11/2023 04:55
Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND và Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Quế Sơn; cán bộ, hội viên nông dân xã Quế Long, huyện Quế Sơn đã phát huy truyền thống lao động cần cù sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, tích cực thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo nhiều dấu ấn quan trọng.
HỘI NÔNG DÂN XÃ QUẾ LONG VỚI NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG NHIỆM KỲ QUA
Nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức 674 cuộc tuyên truyền có trên 23.400 lượt cán bộ, hội viên ND tham gia. Hội tập trung quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của địa phương, chương trình công tác Hội; chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, XDNTM nâng cao, sản phẩm OCOP 3 sao nhứ Gà tre Đèo Le, Rượu Đèo Le, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thông qua các hội nghị, sinh hoạt chi, tổ hội, tổ vay vốn; qua các phương tiện thông tin đại chúng; các hội thi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao… Từ đó, khích lệ hội viên, nông dân hăng hái tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hội viên được chú trọng. Từ năm 2018 đến nay, Hội đã kết nạp 158 hội viên mới, nâng tổng số đến nay có 1.185 hội viên, đạt 102% so với hộ nông nghiệp (325 hội viên nòng cốt). Chất lượng hoạt động của chi hội được nâng lên, hàng năm có 100% chi tổ hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội Nông dân xã Quế Long hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền.
Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho hội viên được quan tâm, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, truyền nghề, dạy nghề được đẩy mạnh. Hội phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức 232 cuộc tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về phòng trừ sâu bệnh trên lúa, cây ăn trái, rau màu các loại... có trên 8.200 lượt người dự.
Trong 5 năm qua, Hội Nông dân xã Quế Long phối hợp với Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh quảng Nam tổ chức 10  lớp sơ cấp nghề, gồm: “Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi”, “trồng và chăn sóc cây ăn quả”, Nuôi và nhận biêt phòng trị bệnh cho gà, Bò…… có 346 hội viên tham gia. Qua đào tạo, hội viên được trang bị thêm kiến thức áp dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập. Hội tập trung vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện Nghị Quyết 35 của HĐND tỉnh về thực hiện kinh tế vườn kinh tế trang trại và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh cơ cấu kinh tế, nguồn vốn và nhân lực.
Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương, tỉnh và huyện, Hội Nông dân xã Quế Long đã đầu tư cho 34 lượt hội viên vay số tiền 2.1 Tỷ đồng thực hiện các mô hình chăn nuôi; tổ chức tốt hoạt động ủy thác vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 191 lượt hội viên vay trên 10 tỷ đồng; tín chấp từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 57 hộ vay, với dư nợ trên 12 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh. Các nguồn vốn do Hội quản lý đều duy trì và tăng trưởng ổn định; nhìn chung, hội viên rất phấn khởi khi được tiếp cận vốn từ các dự án và phát huy hiệu quả tốt, giúp hội viên phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.
Thông qua các mô hình, vốn vay đã góp phần đưa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững và ngày càng phát triển. Cuối năm 2023, có 885 hộ đạt chuẩn nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (tăng 91 hộ so với năm 2022). Bên cạnh đó, Hội nông dân xã còn phối hợp các ngành liên quan tuyên truyền, vận động 56 hộ hội viên, nông dân chuyển đổi trên 8ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng Lạc xen sắn, đất vườn tạp sang trồng màu, cây ăn trái, trồng cỏ chăn nuôi gia súc..…
Điển hình như nông dân Phan Văn Huệ, thôn Xuân Quê chuyển 0,2ha đất vườn tạp sang trồng các loại tiêu và cây ăn quả, thu nhập từ 15 - 20 triệu đồng/tháng. Qua phong trào đã phát huy tính năng động sáng tạo, tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau bằng nhiều hình thức như: giúp vốn, vật tư, trao đổi kinh nghiệm… từ đó đã góp phần cùng địa phương giảm hộ nghèo đến năm 2023 còn 24 hộ, hộ cận nghèo xuống còn 22 hộ.
z4901813416959 62d821d84e4e1a84d71115d56eaa37e9

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Quế Long đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân và Nhân dân thực hiện tốt các tiêu chuẩn gia đình văn hóa, thôn văn hóa. Cuối năm 2023, toàn xã có 1.045 hộ hội viên nông dân được công nhận gia đình văn hóa, đạt 97,12%; 03/04 thôn NTM kiểu mẫu (02/04 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023) và xã Quế Long đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2024.
Nhiệm kỳ 2018 - 2023, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập, phát triển, Hội Nông dân Quế Long tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt, thực sự là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân. Qua đó, nâng cao năng lực tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên, nông dân, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng xã Quế Long ngày càng phát triển.

Tác giả: Quản trị

Nguồn tin: Đỗ Văn Kiên - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quế Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
NGƯỜI PHÁT NGÔN
NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ tên: HỒ ANH TRUNG
Chức vụ: Chủ tịch xã
ĐT: 0989292503
Email: hoanhtrung@gmail.com

Ủy ban nhân dân xã Quế Long
Số điện thoại đường dây nóng
Công khai xử lý hồ sơ
Giấy mời họp
Nghị quyết đại hội
Văn hóa Quế sơn
Tra cưu văn bản huyện
Phần mềm quản lý CBVC
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?

Văn bản

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định số về quy chế thi đua khen thưởng xã

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 246 | lượt tải:47

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định ban hành quy chế lễ tang xã Quế Long

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 278 | lượt tải:219

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1105 | lượt tải:546

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 922 | lượt tải:132

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1207 | lượt tải:211

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1070 | lượt tải:133

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1224 | lượt tải:173

318/QĐ-TTg

Quyết định 318 của Thủ tướng chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao gia đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 737 | lượt tải:173

263/QĐ-TTg

Quyết định 263 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1169 | lượt tải:242

90/QĐ-TTg

Quyết định 90 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 838 | lượt tải:236
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây