Thứ sáu, ngày 12 tháng 07 năm 2024 | 07:12
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
(Email)
  UBND xã Quế Long   023.5388.5388 ubndquelong@gmail.com
  Đảng ủy xã Quế Long   02353.655.303  
  Công an xã Quế Long   02353.655.361  
  BCH Quân sự   02353.655.709  
  UBMTTQVN xã   02353.655.364  
  Trạm y tế   02353.655.084  
  http://quelong.queson.quangnam.gov.vn  
I Đảng ủy      
  Đỗ Đình Hùng Bí thư Đảng ủy 0905.942.188  
  Trần Thị Bích Liên Phó bí thư TT 0905.109.171  
  Văn phòng Đảng ủy      
  Trương Thị Diễm Hạnh CC VP-TK phụ trách VP Đảng uỷ 0909.3642.900  
  Nguyễn Thị Thu Vân CB Dân Vận 0977.029.470  
  CB Tuyên giáo  
  CB Tổ chức  
  PCN UBKT  
II HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN      
  Đỗ Đình Hùng Chủ tịch 0905.942.188  
  Trần Long Phó Chủ tịch - TT 0973.424.317  
  Âu Quốc Huy Ban Pháp chế 0914.341.101  
  Đỗ Văn Kiên Ban Kinh tế VHXH 0931.186.057  
III ỦY BAN NHÂN DÂN      
  Hồ Anh Trung Chủ tịch UBND 0989.292.503 hoanhtrung@gmail.com
  Đỗ Thị Linh Phượng Phó Chủ tịch UBND 0905.482.982  
1 Văn phòng UBND      
  Trần Thị Thanh Hoa Công chức Văn phòng – Thống kê 0773.640.142
0853.033.290
 
  Trần Thị Mỹ Huệ Cán bộ VP (Nội vụ - TĐKT) 0935.631.312  
  Văn thư - Thủ quỹ  
  Lê Thị Minh Huyền Tạp vụ - Bảo vệ 0935.536.112  
2 Ban Công An xã      
  Nguyễn Tiến Phương UVUBND -Trưởng Công An 0914.544.005  
  Nguyễn Thành Tài Phó Trưởng Công An 0905.618.459  
  Bùi Trần Thanh Tâm CAV TT 0906.456.478  
  Phan Thanh Hiền CAV TT 0972.438.579  
  Võ Trương Hoàng CAV TT 0935.439.493  
3 Ban Chỉ huy Quân sự      
  Trần Minh Phượng UVUBND - Chỉ huy trưởng Quân sự 0377.422.178  
  Thái Văn Hoà Phó Chỉ huy trưởng 0335.377.977  
4 Cán bộ công chức UBND      
  Nguyễn Trung Tiến Công chức Tư Pháp – Hộ tịch 0905.129.961  
  Hà Thị Tài Công chức VHXH (Phụ trách LĐTBXH) 0977.034.577  
  Bùi Thị Thùy Dung Công chức Tài chính – Kế toán. 0905.784.958  
  Trương Thị Tố Phượng Công chức Địa chính – Môi trường 0942.441.210  
  Trần Thanh Tùng Công chức Địa chính – Xây dựng – Chuyên trách NTM – CB Nông lâm 0935.608.744
0917.552.981
 
  Nguyễn Thị Minh Hiếu Công chức VHXH 0365.148.853  
5 CB Không chuyên trách UBND      
  Phạm Thành Đạt Cán bộ VHTT-TDTT – ĐTT 0905.322.368  
  Trần Phước Cường Cán bộ KH - GT-TL- NLN 0934.758.331  
         
6 Trạm y tế      
  Phan Thị Lê Hồng Trưởng trạm y tế 0905.101.858  
  Nguyễn Thị Thu Phương Cán bộ DSKHHGĐ 0934.714.634  
7 Trường THCS      
  Nguyễn Đình Thơm Hiệu trưởng 0963.290.326  
8 Trường Tiểu học      
  Đỗ Thị Bích Ngọc Hiệu trưởng 0794.609.091  
9 Trường Mẫu giáo      
  Nguyễn Thị Chuyên Hiệu trưởng 0916.270.981  
10 Gia đình & Trẻ em      
  Hà Thị Tài Cán bộ Phụ trách trẻ em 0977.034.577  
  Nguyễn Thị Minh Hiếu Phụ trách Gia đình 0365.148.853  
11 Hội Người cao tuổi      
  Mai Văn Ba Chủ tịch 0372.452.034  
  Hà Ngọc Lân Phó chủ tịch 0934.815.624  
12 Hội Tù yêu nước      
  Mai Xuân Hòa Chủ tịch 0907.197.876  
         
13 Hội Chữ thập đỏ      
  Bùi Xuân Lễ Chủ tịch 0377.651.315  
  Huỳnh Thị Ánh Tuyết Phó chủ tịch 0984.852.327  
14 Hội Khuyến học      
  Trần Đình Cống Chủ tịch 0702.724.294  
15 Hội Cựu giáo chức      
  Phan Thị Hoa Phó chủ tịch 0905.692.774  
         
IV Mặt trận các đoàn thể      
1 TT UBMTTQVN      
  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Chủ tịch UBMTTQVN 0345.603.588  
  Âu Quốc Huy Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0364.203.054
0914.341.101
 
2 Đoàn Thanh niên      
  Trần Văn Thắng    Bí thư 0868.204.707  
  Trần Phước Cường Phó Bí thư    
3 Hội Nông dân      
  Đỗ Văn Kiên Chủ tịch 0909.78.11.09  
  Âu Quốc Huy Phó chủ tịch 0364.203.054
0914.341.101
 
4 Hội LH Phụ nữ      
  Trương Thị Diễm Hạnh Chủ tịch 0905.342.900  
  Huỳnh Thị Ánh Tuyết Phó Chủ tịch 0984.852.327  
5 Hội CCB      
  Hồ Văn Xuân Chủ tịch 0775.469.014  
  Bùi Xuân Quế Phó chủ tịch 0975.252.677  
V Công đoàn      
  Trần Long Chủ tịch 0973.424.317  
  Trương Thị Diễm Hạnh Phó chủ tịch 0914.895.600  
VI Hợp tác xã      
  Lê Ngọc Trai Giám đốc HTX NN 0968.033.409  
  Hà Thị Thọ Giám đốc HTX Gà Tre Đèo Le  
 
  Phan Văn Huệ HTX Hồ tiêu Quế Sơn 0326.724.799  
VII Ban nhân dân thôn      
1 Thôn Xuân Quê      
  Trần Dưỡng Trưởng BND thôn 0394.888.241  
  Hồ Quang Vinh Bí thư chi bộ 0976.822.349  
  Lê Ngọc Trai Công an viên 0968.033.409  
  Lý Xuân Phú Thôn đội trưởng 0906.557.665  
2 Thôn Lãnh An      
  Lê Minh Thự Trưởng BND thôn 0984.309.840  
  Đặng Ngọc Năm Bí thư chi bộ 0934.708.938  
  Lê Quang Nho Thôn đội trưởng 0326.106.606  
  Lê Minh Lợi CAV kiêm TĐT    
3 Thôn Lộc Thượng      
  Phạm Hữu Đường Trưởng BND thôn 0388.440.513  
  Phạm Văn Nghĩa Bí thư chi bộ 0378.910.305  
  Lê Minh Thuận Thôn đội trưởng 0918.689.507  
  Trần Đắc Công Công an viên 0359.313.775  
4 Thôn Trung Thượng      
  Nguyễn Thị Tài Trưởng BND thôn 0378.911.692
0938.486.780
 
  Hà Ngọc Lộc Bí thư chi bộ 0779.026.126  
  Phạm Văn Hiếu Thôn đội trưởng 0774.445.000  
  Nguyễn Phúc Công an viên    
* CỤM DÂN CƯ      
1 Lê Thị Mai CT Cụm DC số 1 Thôn Xuân Quê  
2 Phạm Đình Tư CT Cụm DC số 2  
3 Trần Trung Công CT Cụm DC số 3  
4 Huỳnh Ngọc Châu CT Cụm DC số 4  
5 Hồ Thanh Minh CT Cụm DC số 5  
6 Võ Đình Nghệ CT Cụm DC số 6  
7 Lê Nhân CT Cụm DC số 1 Thôn Lãnh An  
8 Lê Quang Nho CT Cụm DC số 2  
9 Phạm Văn Dũng CT Cụm DC số 3  
10 Hồ Quang Phải CT Cụm DC số 1 Thôn Lộc Thượng  
11 Nguyễn Văn Công CT Cụm DC số 2  
12 Lê Văn Minh CT Cụm DC số 3  
13 Đặng Xuân Hồng CT Cụm DC số 4  
14 Trần Cho CT Cụm DC số 5  
15 Nguyễn Viết Trà CT Cụm DC số 6  
16 Thái Xã CT Cụm DC số 1 Thôn Trung Thượng  
17 Mai Tấn Kỉnh CT Cụm DC số 2  
18 Nguyễn Anh Thương CT Cụm DC số 3  
19 Đỗ Ngô CT Cụm DC số 4  
20 Trần Tuần CT Cụm DC số 5  
21 Nguyễn Tưởng CT Cụm DC số 6  
       
1 Nguyễn Thị Nam Chi Hội NCT Xuân Quê  
2 Đặng Năm Chi Hội NCT Lãnh An  
3 Đặng Xuân Hồng Chi Hội NCT Lộc Thượng  
4 Đỗ Ngô Chi Hội NCT Trung Thượng  
         
         
         
         
         
NGƯỜI PHÁT NGÔN
NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ tên: HỒ ANH TRUNG
Chức vụ: Chủ tịch xã
ĐT: 0911847650
Email: hoanhtrung@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?

Ủy ban nhân dân xã Quế Long
Số điện thoại đường dây nóng
Công khai xử lý hồ sơ
Giấy mời họp
Nghị quyết đại hội
Văn hóa Quế sơn
Tra cưu văn bản huyện
Phần mềm quản lý CBVC
Văn bản

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định số về quy chế thi đua khen thưởng xã

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 928 | lượt tải:308

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 11/9&

Quyết định ban hành quy chế lễ tang xã Quế Long

Thời gian đăng: 14/09/2023

lượt xem: 885 | lượt tải:705

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1595 | lượt tải:702

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1319 | lượt tải:204

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1734 | lượt tải:272

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 03/05/2022

lượt xem: 1523 | lượt tải:211

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1724 | lượt tải:225

318/QĐ-TTg

Quyết định 318 của Thủ tướng chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao gia đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1220 | lượt tải:256

263/QĐ-TTg

Quyết định 263 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1717 | lượt tải:374

90/QĐ-TTg

Quyết định 90 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 17/03/2022

lượt xem: 1647 | lượt tải:408
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây